Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Bjursås Sågmyra

Välkommen!

Vi på hemtjänsten Bjursås Sågmyra arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på trygghet, inflytande och gott bemötande.

Vi hjälper dig som bor i Bjursås och Sågmyra med omkringliggande byar. Personalen är indelade i tre arbetsgrupper, Inre, Norra och Södra, detta för att ge dig som kund ett mindre antal personal som arbetar hos dig.

Kontaktperson och genomförandeplan

Det är viktigt för oss att du känner inflytande över hur dina beviljade insatser utförs. För att veta vad som är viktigt för dig och för att du ska få omsorg och service på bästa sätt, utses två kontaktpersoner som ansvarar för att din hemtjänst fungerar på bästa sätt för dig.

Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan som är en överenskommelse mellan dig som kund och oss som utförare. I genomförandeplanen framgår vilket stöd du önskar få utifrån ditt biståndsbeslut. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att vi planerar och utför insatser på ett sådant sätt att du ges möjlighet att ta tillvara dina egna resurser och möjligheter. Genomförandeplanen uppdateras minst två gånger om året.

Det är viktigt för oss att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra och att du känner att du blir bemött med respekt och på ett personligt och professionellt sätt. Vi lyssnar på dig och tar dina synpunkter på allvar. All personal som utför insatser hos dig bär arbetskläder och id-handling. All personal har tystnadsplikt och följer reglerna om sekretess.

Kontakt - kund och anhörig

Telefon Bjursås: 023-825 49 (varje dag mellan 07.00-21.30)
Telefon Sågmyra: 023-825 73 (varje dag mellan 07.00-21.30)

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-03-17