Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Enviken

Vi hjälper dig som bor i Enviken och Linghed med omkringliggande byar. Vi är indelade i två arbetslag, Lingan och Tängran, detta för att ge dig en mindre grupp personal som arbetar hos dig och ge en ökad kontinuitet.

Vi erbjuder dig som kund tjänster som städning, tvätt och handling. Vi hjälper till med personlig omvårdnad samt hjälp i samband med måltider.

Social aktivering, till exempel promenader eller bakning kan du få hjälp med utifrån beviljat beslut från biståndshandläggare. Du kan även ansöka om och få hjälp med matdistribution, ledsagning, avlösarservice och trygghetslarm.

Vi samarbetar med Träffpunkten Svärdsjö som är en mötesplats med sociala aktiviteter.

Språk

Svenska, engelska, tyska och thailändska.

Verksamhetsidé

Hemtjänsten i Enviken strävar efter att arbeta med så få personal som möjligt kring dig. Det är du som förfogar över din beviljade tid. Insatserna utförs på ett professionellt sätt och med ett personligt bemötande där du som kund står i fokus. Tillsammans med dig utformar vi din vardag.

Vi hjälper och stöttar dig med de insatser du har beslut på. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär att vi inte utför saker du själv kan göra, utan vi finns där som ett stöd för dig.

Kontaktpersoner och genomförandeplan

Du får två kontaktpersoner ur arbetsgruppen som ansvarar för att dina behov och önskningar blir tillgodosedda på bästa sätt. Förste kontaktpersonen utformar i samråd med dig en genomförandeplan om hur hjälpen skall utföras. Den uppdateras minst två gånger per år eller då ditt behov förändrats. Hur den ska se ut bestämmer du tillsammans med din kontaktperson.

Vill du inte delta i planeringen så skriver kontaktpersonen en arbetsbeskrivning, som är en instruktion för hur dina insatser skall utföras.

Service

Vi hjälper dej gärna att boka exempelvis tandläkarbesök eller sjukhusbesök och följer med dig på resan om du har ett beslut på följeslagare.

Kvalitetsuppföljning

Läs mer om kvalitetsuppföljningar på omvårdnadsförvaltningens enheter

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon. Telefon: 0246-815 16 (alla dagar mellan klockan 07.00-21.00).

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-03-17