Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Hälsinggården

Välkommen!

Hälsinggårdens hemtjänstdistrikt omfattar området runt Hälsinggården.

Inflytande

Vi arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund, vilket innebär att vi vill skapa trygghet för dig som kund i vardagen, att ditt eget inflytande är viktig och att personalen ger ett gott bemötande.

De tjänster vi erbjuder dig som kund är personlig omvårdnad, service, matdistribution, trygghetslarm, ledsagning samt avlösarservice. Du har möjlighet att utforma hjälpen (insatsen) tillsammans med personal. I samråd med personal kan du även byta en insats mot en annan, exempelvis byta en promenad mot att baka.

Personlig kontaktman

Du som kund har en egen kontaktman med ansvar att se till att dina behov och önskemål tillgodoses på allra bästa sätt.

Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen och verkställer de insatser som biståndshandläggare beslutar om för varje kund.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon. Telefonnummer 023- 822 86 ( alla dagar mellan 8.00-21.00).

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-09-25