Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Norslund

Välkommen!

Norslunds hemtjänstdistrikt omfattar både övre och nedre Norslund.

Vi arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund, vilket innebär att vi vill skapa trygghet för dig som kund i din vardag , att ditt eget inflytande är viktigt och att personalen ger ett gott bemötande.

De tjänster vi erbjuder dig som kund är personlig vård, service, matdistribution, trygghetslarm, ledsagning samt avlösarservice. Som kund hos oss har du möjlighet att utforma din hjälp (insatser) tillsammans med personalen. Du kan som kund i samråd med personal även byta en insats mot en annan, exempelvis byta en promenad mot att baka.

Personlig kontaktman

Du som kund har en egen kontaktman med ansvar att se till att dina behov och önskemål tillgodoses på allra bästa sätt.

Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen och verkställer de insatser som bistånds­-handläggare beslutar om för varje kund.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon. Telefonnummer 023-822 84 eller 822 85 (alla dagar mellan 8.00-21.00).

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-05-20