Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Svärdsjö

Välkommen!

Hemtjänsten i Svärdsjö är uppdelad i två områden, Svärdsjö Nord och Svärdsjö Syd.

Svärdsjö Syd

Omfattar byarna Toftbyn, Gårdvik, Boda, Hillersboda, Bengtsheden och en del av centrala Svärdsjö.

Svärdsjö Nord

Omfattar byarna, Lumsheden, Svartnäs, Vintjärn, Böle, Isala, Österbyn, Österkvarn, Kyrkbyn samt delar av centrala Svärdsjö.

Tjänster vi erbjuder

Hemtjänsten Svärdsjö erbjuder tjänster som städ, tvätt och handling. Vi hjälper till med personlig omvårdnad som av- och påklädning, personlig hygien och hjälp i samband med måltider.

Social aktivitet, exempelvis promenader eller bakning kan du få hjälp med om du har beviljat beslut från biståndshandläggare. Vi utför även matdistribution, ledsagning, avlösarservice och trygghetslarm.

Hemtjänstgrupperna har även ett samarbete med Träffpunkten i Svärdsjö.

Inflytande

Vi arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på inflytande, trygghet och gott bemötande. Inflytande innebär att du som kund har eget inflytande över din vardag, och möjlighet att utforma hjälpen (insatserna) tillsammans med personalen.

I samråd med personalen kan du även byta en insats mot en annan, till exempel byta en städning mot omplantering av blommor.

Personlig kontaktman

Som kund hos oss har du två kontaktmän, de har ansvar att se till att dina behov och önskemål tillgodoses på bästa sätt. Omvårdnadsinsatserna utförs av undersköterskor och vårdbiträden, det finns möjlighet att få hjälp dygnet runt.

Vi prioriterar kontinuitet över dagen och arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Det innebär att vi inte utför saker som du kan göra själv. Detta för att stärka din egen förmåga och din känsla av självständighet.

Vi hjälper gärna till med tidsbokning till exempelvis tandläkare eller vårdcentral samt praktiska saker som att boka resorna till och från med samres. Anhöriga bör om möjligt följa med vid dessa besök.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon.

Hemtjänst Svärdsjö Nord, telefonnumer 0246-817 90 (alla dagar mellan klockan 07:00-21:00).

Hemtjänst Svärdsjö Syd. telefonnummer 0246-817 66 (alla dagar mellan klockan 07:00-21:00).

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-03-17