Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Tisken Öst

Hemtjänst Tisken Öst omfattar de centrala delarna i Faluns innerstad och utgår från före detta servicehuset Björken.

Personalen är indelade i två grupper, Björken och Kransen, detta för att ge dig som kund en mindre grupp personal som arbetar hos dig och ge en ökad kontinuitet.

Våra tjänster

De tjänster vi erbjuder utifrån din ansökan och beslut från biståndshandläggare omfattar bland annat städning, tvätt, handling, personlig omvårdnad, matdistribution, trygghetslarm, ledsagning, social aktivitet och anhörigavlösning.

Vi hjälper även till med att boka exempelvis tandläkarbesök eller sjukhusbesök och följer med på resan om beslut om följeslagare finns.

Din röst är viktig

Vår devis är Hos oss på Tisken Öst, värdesätter vi Din röst.

Vi arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på brukarinflytande och att skapa trygghet genom ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Vi värdesätter kundens inflytande över sin egen vardag med möjlighet att utforma hjälpen (insatserna) i samråd med personalen. Detta innebär att en insats kan bytas mot en annan, exempelvis byta en städning mot omplantering av blommor eller en promenad.

De insatser som beviljats genom biståndshandläggaren utförs med ett rehabiliterande förhållningssätt där personalen ej utför saker som kunden själv kan göra, utan vi finns där som ett stöd för dig. Detta för att ta till vara på kundens egna resurser och möjligheter.

Kontinuerliga teamträffar

En gång om månaden anordnas en teamträff där enhetschef, gruppledare och delar ur personalstyrkan får chans att sitta ner och diskutera kundernas vardag och välmående tillsammans med hemsjukvård, arbetsterapeuter och biståndshandläggare.

Här luftas tankar och idéer för att optimera just de faktorer som ger kunderna en idealisk livssituation utifrån de förutsättningar som finns. Det är viktigt att poängtera att detta givetvis sker efter kundernas eget medgivande.

Personlig kontaktman och genomförandeplan

Som kund hos oss blir du tilldelad två kontaktmän som har ansvar för att dina behov och önskemål tillgodoses på bästa sätt. Tillsammans med förste kontaktmannen utformar kunden en genomförandeplan som uppdateras två gånger om året eller då behovet förändrats. Syftet med genomförandeplanen är att både kunden och personalen ska ha en övergripande helhetssyn över den hjälp som önskas och att den går till på rätt sätt.

Personal, kompetens och språkkunskaper

Vi är cirka 30 anställda som är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med erfarenhet och kunskap. Alla bär synlig identitetsbricka och arbetskläder för att du ska känna dig trygg. Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen och ser till att du får det stöd som biståndshandläggaren tagit beslut om.

Vi har en bred mångfald i vår personalstyrka vilket innebär att förutom svenska och engelska så finns språkkunskaper inom arabiska, persiska, polska, hebreiska, serbokroatiska, albanska, thailändska, ryska, mandarin och även grunderna i franska och spanska.

Vill du jobba här?

Då behovet av nya medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen ständigt finns är vi på Tisken Öst öppna för ansökningar. Vill du söka dig till oss kan du kontakta bemanningscenter (023-836 00) eller ringa direkt till enhetschef (023-869 09).

Vår hemtjänstgrupp månar inte bara över våra kunders välbefinnande utan även över våra medarbetares, både på ett fysiskt och på ett psykiskt plan. Därför uppmanar vi vår personal att ta del av den friskvård som erbjuds, samtidigt som medarbetarna konstant får motion på arbetstid eftersom vi bland annat använder oss av cykel som fordon inom vårt område.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon.

Björken, telefonnumer 023-864 17.

Kransen, telefonnumer 023-864 11.

Välkommen!

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2023-03-31