Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person sedd bakifrån

Ensamkommande barn

HVB – boende, stödboende och familjehem

HVB-hem kallas Falu kommuns boenden för ensamkommande flyktingbarn. Det första boendet öppnade i november 2007. De som bor på HVB-hem är 16–18 år. En del barn är yngre när de anländer, den yngsta i Falun var 12 år vid ankomsten. Är barnen så unga eller upp till 15 år så placeras de i familjehem.

HVB-boende för ensamkommande barn har lagts ner from 31 oktober 2018 på grund av för få anvisade ensamkommande barn. Det som dock finns kvar är stödboende. Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. För barn i åldern 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i stödboende.

Väntetid fylld av oro

Ungdomarna kommer från olika delar av världen och har ensamma flytt från krig och oroligheter. De söker eller har redan fått asyl i Sverige. Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked, en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av ungdomarna har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet.

Ungdomarnas framtid i Sverige avgörs i ett första skede av Migrationsverket, som utreder deras asylärende. Många beviljas uppehållstillstånd men några får avslag, vilket ytterst innebär avvisning och hemresa.

Språkträning och praktiska sysslor

Ungdomarna går i grund- och gymnasies­kolor i Falun beroende på ålder och kunskapsnivå. Om de får uppehållstillstånd fördjupas inte­gra­tions­processen. Myndighetskontakter varvas med språkträning och praktiska sysslor som matlagning, städning, ekonomihantering och idrottsaktiviteter. Ungdomarna tränas både att arbeta i grupp och agera självständigt. Vid viktiga möten på och utanför HVB-hemmet används tolk.

Varje ensamkommande flyktingbarn har en god man som biträder barnet i olika kontakter med samhället, och ser till att barnets behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Läs mer om God man.

Trygghet och meningsfull sysselsättning

På HVB-hemmet finns personal dygnet runt. De arbetar med att skapa trygga vardags­rutiner, vara närvarande, stödjande och fostrande. Personalen jobbar mycket med att försöka överbrygga och förklara kulturella skillnader. De visar på likheter och olikheter mellan kulturer i stort och smått samt lägger grunden till mångkulturell tolerans och demokratiskt tänkande.

Viktiga ledord i verksamheten är trygghet och meningsfull sysselsättning. Att visa respekt för alla är den viktigaste regeln på HVB-hemmet.

Broschyr - ensamkommande flyktingbarnlänk till annan webbplats

Intresseanmälan för familjehem och kontaktperson

Vill du hjälpa ensamkommande flyktingbarn? Information och anmälan finns att hitta under sidan Så kan du hjälpa.

Sidan uppdaterad 2020-03-17