Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blomma och dekoration i en bostad

Klarbo

Klarbo är en åtgärd för ensamkommande flyktingungdomar 18-21 år som bedömts vara redo att flytta till eget boende (möblerad träningslägenhet).

Flytten planeras, genomförs och beslutas av socialtjänstens särskilda handläggare i samarbete med personal från Klarbo och boendena för ensamkommande flyktingungdomar, Kombo.

Stöd och uppföljning Klarbo

Klarbo är både en stödåtgärd och en uppföljningsfunktion. Det betyder att du som är inskriven på Klarbo bor i egen lägenhet på villkor att du har kontakt med personal som jobbar stödjande.

Redan på Kombo förbereder du dig för en framtida flytt. Vi jobbar med ett särskilt material, där vi samtalar om vad som är viktigt att veta om Sverige, myndigheter, studier etcetera. I samband med flytten får du som ungdom information om försörjningsstöd, utbetalningsrutiner, bostadsregler, krav och möjligheter. När du fyllt 21 år skrivs du ut från Klarbo.

Personal och hjälp du får på Klarbo

Klarbo omfattar två personal, som ska vara vuxenstöd för dig och övriga ungdomar som bor i träningslägenheterna. Personalen hjälper dig med praktiska frågor och kontakter, till exempel:

  • Kontakter med skolpersonal, läxhjälp, studieplanering.
  • Kontakter med myndigheter; socialtjänst, sjukvård, arbetsförmedling
    med mera.
  • Blanketter; försörjningsstöd, studiebidrag/-medel, försäkringar, internet.
  • Passärenden, id-kort, polisutredningar, ambassadkontakter, överklaganden, familjeanknytning.
  • Jobbsökning, cv-skrivande.
  • Ekonomihantering; bankärenden, konton, budget, planering, konsumentfrågor, bytesrätt, reklamationer.
  • Stöd att komma in i och utöva idrotts- och kulturaktiviteter.
  • Samtal och livsvägledning

Klarbos kontor ligger på Engelbrektsgatan 27. Personalen finns tillgänglig dagtid. Vid akuta behov kvällstid kan du kontakta personal på Kombo. Klarbo har möjlighet att göra hembesök.

Sidan uppdaterad 2018-10-16