Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som håller om varandra

Flyktingmottagning

Nyanlända med uppehållstillstånd

Sedan 2010 är det Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är huvudansvarig för etableringen av nyanlända i Sverige. Det regleras i Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Introduktionstiden för nyanlända är två år, under den tiden betalar svenska staten ut ersättning via Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete

Integrationsenhetens flyktingmottagning tar emot nyanlända Falubor som fått uppehållstillstånd och hjälper dem att installera sig på sin nya hemort. Här arbetar flyktinghandledare tillsammans med språkstödjare. Enheten samarbetar också med föreningsliv och organisationer för att skapa mötesplatser och underlätta integrationen för hela familjer.

Vad är kommunen skyldig att erbjuda?

  • Mottagande och boende.
  • SFI (undervisning i Svenska för invandrare).
  • Samhällsorientering, 100 timmar.
  • Barnomsorg, förskola, skola.
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn.
  • Andra insatser för att förbättra integrationen, till exempel att hitta föreningar, flyktingguider, sim- och cykelkurser med mera.

Tolk

Som nyanländ har du rätt till tolk när du träffar personer i olika myndigheter.
Tolkhjälp, mer information

Ensamkommande barn

Alla kommuner har skyldighet att ta emot ensamkommande barn. Barn som är mellan 12 och 15 år placeras vanligen i familjehem.

Ungdomar som är 16 - 17 år placeras i stödboende, som kommunen ansvarar för. När ungdomarna blir myndiga vid 18 års ålder får de flytta till lägenhet och får boendestöd från integrationsenheten.

Socialförvaltningen ansvarar för beslut om placering av barn/ungdomar och har även ansvar för att godkänna familjehem.

Asylsökande

Flyktingar som söker asyl i Sverige hänvisas först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl, men bor hos släktingar i eget boende. I dessa fall har Migrationsverket det fulla ansvaret. När en person fått uppehållstillstånd övergår ansvaret till Arbetsförmedlingen och kommunen. Kommunen har däremot direkt ett ansvar för att asylsökande barn får gå i skola. Falun har idag inget anläggningsboende för asylsökande. Men det finns asylsökande som är bosatta hos släktingar i Falun och dessa personer ansvarar Migrationsverket för.

Har du frågor om flyktingmottagande?

Se sidan Frågor och svar för vanliga frågor om flyktingmottagande.

Behöver du mer information om flyktingmottagande, lagar och förordningar hittar du det på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-04-29