Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som håller om varandra

Flyktingmottagning

Nyanlända med uppehållstillstånd

Sedan 2010 är det Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är huvudansvarig för etableringen av nyanlända i Sverige. Det regleras i Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Introduktionstiden för nyanlända är två år, under den tiden betalar svenska staten ut ersättning via Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete

Falu kommuns flyktingmottagning är en del av Försörjningsenhetens Integrationsteam. Flyktingmottagningen tar emot nyanlända Falubor som fått uppehållstillstånd och hjälper dem att installera sig på sin nya hemort. Här arbetar flyktinghandledare tillsammans med språkstödjare. Enheten samarbetar också med föreningsliv och organisationer för att skapa mötesplatser och underlätta integrationen för hela familjer.

Vad är kommunen skyldig att erbjuda?

  • Mottagande och boende.
  • SFI (undervisning i Svenska för invandrare).
  • Samhällsorientering, 100 timmar.
  • Barnomsorg, förskola, skola.
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn.
  • Andra insatser för att förbättra integrationen, till exempel att hitta föreningar, flyktingguider, sim- och cykelkurser med mera.

Tolk

Som nyanländ har du rätt till tolk när du träffar personer i olika myndigheter.
Tolkhjälp, mer information

Asylsökande

Flyktingar som söker asyl i Sverige hänvisas först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl, men bor hos släktingar i eget boende. I dessa fall har Migrationsverket det fulla ansvaret. När en person fått uppehållstillstånd övergår ansvaret till Arbetsförmedlingen och kommunen. Kommunen har däremot direkt ett ansvar för att asylsökande barn får gå i skola. Falun har idag inget anläggningsboende för asylsökande. Men det finns asylsökande som är bosatta hos släktingar i Falun och dessa personer ansvarar Migrationsverket för.

Få ditt personnummer

Skatteverkets information Flytta till Sverige kan underlätta för nyanlända att få sitt personnummer.

Du som har flyttat till Sverige från utlandet och som planerar att bo här i ett år eller mer, ska i de flesta fall vara folkbokförd här. När du blir folkbokförd får du ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en fastighet och en adress. Dessutom registreras ditt civilstånd och din eventuella relation till maka eller make, barn och förälder.

Läs mer: skatteverket.se/flyttatillsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om flyktingmottagande?

Kontakta flyktingmottagningen

Du tar kontakt med flyktingmottagningen via Kontaktcenter 023–83 000.

Frågor och svar

Se sidan Frågor och svar för vanliga frågor om flyktingmottagande.

Information från Migrationsverket

Behöver du mer information om flyktingmottagande, lagar och förordningar hittar du det på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2024-01-19