Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-03

Sänkt statlig ersättning tvingar fram nya former för boende för ensamkommande

Från och med den 1 juli 2017 gäller lägre statliga ersättningar för kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Falu kommuns integrationsenhet har därför under hösten sagt upp två avtal med privata företag i Dala-Järna och Falun, där ensamkommande ungdomar varit placerade. Dessutom har en omstrukturering gjorts som innebär att de ungdomar som bor i befintliga kommunala boenden kommer att flytta samman till ett boende under våren 2017.

-Förutom minskade ersättningar så minskar också antalet ensamkommande rejält, säger integrationschefen Mats Berglund. Under 2015 tog Falun emot 161 ensamkommande, under 2016 tog vi emot 8. Det innebär att inströmningen av ensamkommande nu är mycket låg. Många kommuner tar hem de ungdomar som bor även i familjehem i andra kommuner. De nya reglerna kräver också att ungdomarna ska vara placerade i den kommun som är vistelsekommun. Men här är det Socialförvaltningen som har ansvaret förbeslut om placeringen. Integrationsenheten har bara uppdraget att hantera boenden.

Ett gemensamt boende innebär ca 50 platser. De flesta ungdomar som kommer till det nya boendet har redan varit i Falun i ca ett år och en majoritet går i skola här, har gode män och är etablerade i Falun. Men det är inte säkert att alla kommer att få stanna i Sverige. Sett till besluten idag är det ca 85 % av de ensamkommande som får uppehållstillstånd.

Migrationsverket har ca 20 000 beslut kvar att fatta under 2017 när det gäller ensamkommande ungdomar som kom till Sverige 2015. De flesta har inga ID-handlingar, vilket gör handläggningen mer komplicerad - I år kommer också kravet på åldersbestämning att träda i kraft och hur detta kommer påverka besluten om uppehållstillstånd är i dag svårt att säga. Redan idag flyttas de ungdomar som är 18 år och inte fått beslut om uppehållstillstånd över till Migrataionsverkets asylboenden.

Högbo blir nytt boende

-Vi har bedömt att Högbo, där TopLugnet AB redan hade närmare 150 asylsökande placerade, efter viss ombyggnad är lämplig som lokal. Här finns alla möjligheter att ordna verksamhet för ungdomarna även på fritiden, om man vill det, säger Mats Berglund.

Mer information om högsta analet asylbeslut hittar du på Migrationsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Regeringskansliets hemsida kan du läsa mer om det förbättrade ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2018-10-16