Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blommor i en park och i bakgrunden ser man några personer som sitter i gräset

Så arbetar flyktingmottagningen

Om du fått uppehållstillstånd och är anvisad till Falu kommun som hemort, är det kommunens flyktingmottagning som tar emot dig och din familj.

De hjälper dig och familjen till rätta i bostaden. De ser till att du skrivs in på Arbetsförmedlingen och att barnen så snabbt som möjligt får börja i skolan. De hjälper också till med att lösa olika praktiska problem som kan uppstå när man kommer som nyanländ till ett nytt land.

Information om Sverige på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Ring till kontaktcenter, 023-830 00, och be flyktingmottningen kontakta dig.

Vi hjälper till med:

 • Bostad vid anvisning från Migrationsverket.
 • Basutrustning för hemmet till kvotflyktingar enligt bestämmelser från Migrationsverket.
 • Stöd i myndighetskontakter under de två första åren (räknat från ankomstdatum).
 • Ansökningsblanketter till vissa myndigheter. Vi hjälper till med första ansökan (försörjningsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd, efterlevandestöd, äldre försörjningsstöd, etableringsersättning, aktivitetsrapport).
 • Anmälningar av nya flyktingar till skola, förskola, SFI, Arbetsförmedlingen, SO, och Regionens asyl- och migranthälsan.
 • Introduktion där man som nyanländ får guidning i Falun, introducera färdmedel till och från bostaden och aktiviteter.
 • Ansökan om familjeåterförening för dig med flyktingstatus som behöver ske inom tre månader från beslut om uppehållstillstånd.

Vi hjälper inte till med:

 • Byte av bostad eller anför skaffning av bostad för personer som redan är folkbokförda i Falun, samt för egenbosättare eller sekundära flyktingar.
 • Saker som faller under det egna ansvaret, som till exempel att förmedla information till personalen på flyktingmottagningen (post/kallelser).
 • Hålla reda på tider till olika instanser/myndigheter, ansvara för att personer kommer i tid till bokade besök.
 • Översättningar och tolkhjälp i kontakter med andra myndigheter.
Sidan uppdaterad 2024-01-19