Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Logotyper för EU och Leader

Digital kompetens för framtiden

Samhällets digitalisering ställer krav på att alla våra medborgare måste ha en grundläggande digital kompetens för att kunna delta i samhälls- och arbetslivet på lika villkor. Digital kompetens innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg. Det handlar om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker. Det handlar också om att kunna hantera den förändring som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stor svårighet.

Flera av arbetslivs- och socialförvaltningens målgrupper saknar den grundläggande digitala kompetensen som är nödvändig för att bland annat kunna få de flesta av arbeten och för att överhuvudtaget klara sig i dagens samhälle med bland annat kontakter med olika myndigheter.

Projektet Digital kompetens för framtiden är finansierat av Europeiska socialfonden via Leader och kommer att pågå från 1 januari 2021 tom 31 oktober. Syftet med projektet är att genom kurser i grundläggande digital kompetens öka deltagarnas kunskaper i grundläggande datakunskaper och i övrigt deras digitala kompetens för att öka deras möjligheter att få ett arbete och klara sig i samhället med bland annat kontakter med myndigheter. Målet är att alla deltagare ska öka sin digitala kompetens och komma närmare arbetsmarknaden. Tanken är att genomföra två kurser i grundläggande digital kompetens per termin under hela projekttiden.

För mer information kontakta:

Adam Dubad, Projektledare, 023-860 51, adam.abdulahy.dubad@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-10-25