Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Samhällsorientering för asylsökande

Integrationsenheten har fått beviljade projektmedel från Länsstyrelsen i Dalarna för att kunna erbjuda asylsökande i Falun att delta i kommunens samhällsorientering.

Projektet syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter under tiden de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd. Genom att de asylsökande får delta i den ordinarie samhällsorienteringen tillsammans med nyanlända skapas förutsättningar för sociala aktiviteter, erfarenhetsutbyte och delaktighet i samhället.

De asylsökande får möjlighet att delta i samhällsorienteringskursen som varar i ca 90 timmar fördelat på 30 tillfällen (3 timmar per tillfälle) och innehåller bla ämnen som individens rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnuppfostran.

För mer information se informationsbladen på olika språk:

Svenska och engelskaPDF

ArabiskaPDF

PersiskaPDF

Sidan uppdaterad 2019-08-14