Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mångfaldsarbete

Falu kommuns arbete med mångfald och etnicitet är något som rör alla förvaltningar i kommunen.

Mångfaldsarbetet omfattar följande uppgifter:

  • Arbeta övergripande med att hela samhället förstår potentialen i och får acceptans för det svenska mångfaldssamhället.
  • Verka för att öka kunskapsnivån bland kommunens medborgare, företag och föreningar om hur mångfald i olika former kan bli en tillgång och en konkurrensfördel för vårt samhälle.
  • Skapa mötesplatser, fokusgrupper, seminarier och starta offentliga samtal.
  • Bedriva bred omvärldsspaning, lyfta fram goda exempel och lämna förslag på beslut som förbättrar samhällsklimatet när det gäller mångfald.
  • Arbeta med målområdet likabehandling i Falu Kommuns folkhälsoprogram.

Nyfiken på

Varje människa har något att berätta. Vill du träffa en person från ett annat land för att få höra den personens historia, och berätta din egen?

Bli nyfiken du också! Läs broschyren om Nyfiken påPDF.


Sidan uppdaterad 2018-10-16