Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vårdutbildning

Statistik

Antal mottagna flyktingar

Statistik 2016

  • med uppehållstillstånd: 399, varav 167 barn
  • ensamkommande barn: 18
  • asylboende (privat): totalt 156 platser i en flyktingförläggning. Flyttning av asylsökande flyktingar till andra anläggningsboenden påbörjades under september.

Kommunens evakueringsboenden i Hälsinggården stängdes och avvecklades den 11 april. Det privata anläggningsboendet i Vika stängdes 21 juli. Det privata anläggningsboendet TopLugnet, Högbo, stängdes 20 november 2016.

Det nyckeltal för nyanlända med uppehållstillstånd som Falun tilldelats är 167 för hela 2016.

Invandring till Sverige 2015

2015 ansökte 163 000 personer om asyl i Sverige. Av dessa var drygt 50 % barn under 18 år. Av 58 000 avgjorda ärenden år 2015 beviljades 56 % asyl i Sverige.
Den 1 september 2016 hade Migrationsverket behandlat 62 000 ärenden. 52 % av dessa fick uppehållstillstånd i Sverige. Bland dem som beviljades upphållstillstånd, förutom flyktingar, var gästforskare, arbetskraftsinvandrare, partners till svenska medborgare och utländska studenter som betalar för att studera vid svenska universitet.

Gästforskare, studenter och personer som arbetskraftsinvandrat kan alla också ha familjer. Det bidrog till den så kallade anhöriginvandringen, som ibland lyfts fram som mycket omfattande. Det gäller att kontrollera de uppgifter som sprids och fundera över vad de faktiskt står för. Källkritik är också viktigt, se till att ta reda på var information kommer ifrån för att undvika spridning av felaktig information.

Har du frågor om flyktingmottagande?

Besök vår sida Frågor och svar för att se de vanligaste frågorna kring flyktingmottagande.

Behöver du mer information om flyktingmottagande? Lagar och förordningar hittar du på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.selänk till annan webbplats.

För tidigare statistik, se statistik flyktingmottagning Falun 2008-2015.

Sidan uppdaterad 2017-09-11