Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som står och håller om varandra och skrattar

Personer i Falun med utländsk bakgrund

16 procent av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund, det vill säga är utrikesfödda eller har en eller två föräldrar som är utrikesfödda.

Ungefär nio procent av Faluns befolkning är utrikesfödda. Cirka elva procent har utländsk bakgrund, det vill säga är födda i annat land eller har en eller två utrikesfödda föräldrar.

Procentuellt sett är Falun ett mini-Sverige när det gäller fördelningen av utrikesfödda från olika delar av världen. Under 2014 tog Falu kommun emot 170 nyanlända som fått uppehållstillstånd. Men totalt sett flyttade cirka 1 500 personer in från utlandet och samtidigt flyttade 1 600 personer utomlands. Bland dessa finns såväl flyktingar som arbetskraftsinvandrare, gäststudenter, och svenska medborgare som flyttar ut eller återvänder hem.

Befolkningsmässigt är det viktigt att komma ihåg att Falun som högskolestad också har utländska studenter, som studerar här under kortare tid som utbytesstudenter eller under flera år om de studerar på fullständiga program.

Så här fördelar sig befolkningen med utländsk bakgrund enligt SCBs statistik per 31 december 2014:

  • Norden 896
  • EU28 och övriga Europa, utom Norden, 1503
  • Afrika 703
  • Asien 1557
  • Nordamerika 145
  • Sydamerika 192
Sidan uppdaterad 2019-07-23