Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person som står vid en butiksdisk och ska betala.

Fel i varan konstaterat - då kan du kräva det här

När det väl konstaterats att det är ett ursprungligt fel i varan, vad kan du som konsument kräva då?

Avhjälpande/omleverans

I första hand är det avhjälpande eller omleverans som gäller. Det är i princip upp till näringsidkaren att bestämma vad som passar bäst. Att avhjälpa eller reparera en vara kan bli bra ur miljösynpunkt, att ta vara på befintliga resurser. Dessutom kan näringsidkaren ha bra kunskaper för att kunna åtgärda felet och det kan vara den bästa lösningen för dig som konsument beroende på vara och fel.

I vissa fall kan det dock vara svårt att reparera en vara varför du som konsument kan få omleverans/ny vara. Du kan då behöva acceptera en liknande vara, du kan alltså inte kräva en exakt likadan om det inte finns.

I ett ärende från Allmänna reklamationsnämnden - ARN - hade konsumenten köpt barnstövlar som inte var vattentäta, och detta var ett ursprungligt fel. Då det fanns liknande stövlar från samma tillverkare ansåg ARN att omleverans skulle ske, konsumenten skulle alltså få liknande barnstövlar.

Fungerar inte avhjälpande eller omleverans så kan du som konsument kräva prisavdrag eller häva köpet.

Prisavdrag

För prisavdrag gäller att felet inte är så stort att du inte kan använda varan. Tanken är att du ska få ett prisavdrag som motsvarar felet.

I ett ärende från Allmänna reklamationsnämnden så fick konsumenten ett prisavdrag om 10 000 kronor vid köp av bil för att näringsidkaren sagt att det bara varit en ägare till bilen fast det i verkligheten varit elva ägare.

Häva köpet

Sista åtgärden är att du som konsument kräver att få häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig eller ovanstående åtgärder inte hjälpt. Du som konsument får pengarna tillbaka och näringsidkaren får varan åter. Vid väsentlig betydelse utgår man från den enskilde konsumenten, men också hur konsumenter i allmänhet hade bedömt felet.

ARN konstaterade i ett ärende att konsumenten hade rätt att häva köpet då väskan som skulle vara av skinn bestod av plast på utsidan och skinn på insidan.

I ytterligare ett ärende från ARN hade konsumenten köpt en soffa som sjönk ihop efter köpet. Näringsidkaren levererade då en ny soffa som också sjönk ihop. Näringsidkaren försökte då laga soffan utan att lyckas. ARN konstaterade då att konsumenten hade rätt att häva köpet.

Skadestånd

Har du fått extrakostnader på grund av felet i varan så har du rätt till ersättning. Det kan vara att du behövt åka till näringsidkaren för att lämna in varan, då har du rätt att få ersättning för det. Kom ihåg att spara kvitton och att du som konsument alltid har en skyldighet att begränsa skadan.

Sammanfattning

I första hand kan du förvänta dig att du får varan lagad eller att du får en ny vara. Fungerar inte det har du rätt till prisavdrag om inte felet är för stort. I sista hand får du häva köpet om det inte är av väsentlig betydelse. Kom ihåg att spara kvitton på utgifter du haft på grund av felet och begränsa alltid skadan.

Reklamera mera för att se till att produkter verkligen får en lång hållbarhet och för alla konsumenters skull.

Sidan uppdaterad 2021-03-09