Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-02-15

Theres Björn

Theres Björn ansvarig för Öppna ditt hem.

Kommunen efterlyser fler privata uthyrare

Under 2018 ska 144 nyanlända vuxna och barn anvisas till Falu kommun. Genom Öppna ditt hem har hittills cirka 105 nyanlända personer erbjudits ett boende i olika form. Det kan till exempel röra sig om en stuga på en gård eller ett rum i ett hus.

Fortsatt stor bostadsbrist

Theres Björn är ny ansvarig för Öppna ditt hem från och med februari 2018. Theres kommer närmast från Länsstyrelsen Dalarna där hon under fem år har jobbat brett med frågor inom flyktingmottagning och integration ur ett människorättsligt perspektiv. Under de senaste åren har länsstyrelsernas uppdrag att fördela statsbidrag till integrations- och etableringsfrämjande insatser ökat. 2015 beviljades Falu kommun medel och var därmed först i Sverige med att starta upp den här typen av verksamhet. Insatsen har även lett till andra mervärden som till exempel större sociala nätverk, både för hyresvärdar och hyresgäster.

- Det har varit roligt att få följa Öppna ditt hem från starten till att nu ansvara för verksamheten. Boendet är naturligtvis en stor och viktig del i individernas etablering, säger Theres Björn.

Öppna ditt hem har nu införlivats i kommunens ordinarie verksamhet och breddat sin målgrupp till att gälla alla som söker boende i Falun.

Om du vill hyra ut eller har frågor om verksamheten kontakta:
Theres Björn
023-86845
theres.bjorn@falun.se

Här går det att läsa mer om Öppna ditt hem.

Sidan uppdaterad 2018-02-15