Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-03-29

Röd stuga med vatten upp till grunden.

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, arkiv

Förbered din fastighet inför vårfloden

I år är det ovanligt mycket snö i markerna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år. Falu kommun och vattenregleringsföretagen tappar därför ur vatten i sjöar och dammar. För dig som fastighetsägare i ett område som riskerar att översvämmas, är det nu hög tid att se över eventuella åtgärder.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med lite värme och kortare köldperioder minskar riskerna. En kall vår som följs av mycket värme och regn, ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

– Det är ungefär dubbla mängden vatten i tillrinningsområdena mot normalt, i form av snö. Vi tappar nu ur många magasin och tar bort is så att vattnet kan ta sig fram, säger Jan-Åke Holmdahl kommunens vattensamordnare.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Vårfloden startar normal cirka i mitten av april och når sin kulmen i början av maj (i Falun). De vattendrag i Falu kommun som främst berörs av höga flöden är Runn, Svärdsjövattendragen och Faluån med tillrinningsområde (Varpan, Vällan, Grycken, Tansen, Rogsjön med flera).

– Vi hoppas att det löper på smärtfritt i hela kommunen, men det är en ganska stor risk för att vi får mycket vatten i Falun runt ån och Tisken, säger Jan-Åke Holmdahl.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

Åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Smältvatten kan tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
  • Se till att avrinningsvägar är fria, stuprör, diken och dagvattenbrunnar.

Mer information om översvämningar och höga flöden

Läs även mer på: länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats och Krisinformation.selänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-03-29