Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-04-20

Mycket vatten i en å som rinner fram i skogen

Kan bli översvämning i Falu centrum

Snösmältningen har nu tagit rejäl fart i skog och mark. De höga vattenflödena har redan skapat översvämningar i oreglerade mindre vattendrag, men kan nu också påverka Faluån med tillflöden, Svärdsjövattendragen och Runn.

SMHI utfärdade den 19 april en klass 2 varning för mycket höga flöden i Dalarna, från Siljan och söderut.

– I Falun gör vi åtgärder som att ta bort pontonbron under järnvägen, öppnar dammluckorna i Slussen och ser till att alla rensgaller är rena så vattnet kan rinna rätt väg. Vi uppskattar hjälp från Faluborna att se till att det inte sätts igen i mindre vattendrag, och att man plockar bort allt som kan slita sig och flyta med vårfloden. Sedan försöker vi ha en överblick på alla vattendrag i kommunen och har en plan tillsammans med regleringsföretagen, Falu Energi & Vatten och privata dammägare, säger Jan-Åke Holmdahl vattensamordnare.

Vädret är avgörande

Orsaken till att vi nu ser höga flöden är att vattenmängden som finns i naturen i form av snö, i vinter varit cirka dubbelt så stor som normalt. Hur vårfloden utvecklas på varje ort är beroende av vädret. Värme och regn ökar risken för höga flöden. Vid oreglerade tillflöden, bäckar, åar och sjöar är översvämningsrisken större, men även reglerade vattendrag påverkas. Exempelvis kan Faluån börja svämma över redan den 23-26 april. Då kan till exempel källare och parkeringsgarage börja få in vatten via golvbrunnar.

Vårfloden snart i maximal nivå

– Vi uppskattar att vi når flöden på cirka 25 kubikmeter i sekunden i Faluån i början av nästa vecka, vilket i så fall innebär att vi då får börja sätta upp översvämningsbarriärer i höjd med tvättbryggan ovanför Fisktorget. Barriärerna ingår som en del i vår krisplan vid höga vattenflöden i centrala Falun, säger Jan-Åke Holmdahl och fortsätter:

– I Svärdsjövattendragen beräknar vi att nå kulmen i början av nästa vecka med cirka 60 kubikmeter i sekunden. Det är mycket vatten men hanterbart om flödet inte blir högre.

Hur jobbar ni framåt nu?

– Vi informerar och uppdaterar alla som eventuellt kan beröras. Det bästa vore om det blev lite kallare utan nederbörd och att vi hinner tömma ur tillräckligt mycket vatten via Svärdsjövattendragen och Faluån. När Runn stiger får vi in vatten tillbaka i Faluån till centrum, avslutar Jan-Åke Holmdahl.

Prognos för flöden i de större vattendragen, 20 april

Svärdsjövattendragen

I Svärdsjövattendragen är situationen uppströms Svärdsjön ganska stabila, men några oreglerade bäckar och åar kan översvämmas. Nedströms Svärdsjön är flödet stigande och beräknas når sin kulmen på cirka 60 kubikmeter i sekunden den 23-26 april. Det finns risk för översvämning när nivåerna stiger också i oreglerade tillflöden.

Faluån med tillrinning, Varpan, Vällan, Grycken, Gopen, Rogsjön med med flera.

I Faluån med tillrinningsområde beräknas vattenflödena nå 25 kubikmeter per sekund den 23-26 april, vilket är maximalt vad ån kan ta emot. Från Gopen och Rogsjön och deras tillrinningsområde norrifrån smälter snön lite långsammare vilket gör att vattenflödena där beräknas når sitt maximum några dagar senare. I centrala Falun kan ån börja svämma över cirka 23-26 april, främst vid den gamla tvättbryggan nedanför Fisktorget. Det kan också börja komma in vatten i källare och parkeringshus via golvbrunnar.

Runn och Dalälven

Runn stiger för tillfället med cirka 14 centimeter per dygn och beräknas nå sin dämningsgräns cirka 27-30 april. Enligt tidigare beräkningar från regleringsföretagen så kommer Runn sedan att övervämmas med 50-80 centimeter vilket betyder att vatten då rinner tillbaka in i Tisken och Faluån.

Här hittar du mer information om översvämning, kartor och hur du skyddar din fastighet.

 

Sidan uppdaterad 2018-04-21