Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-06-08

Äldre kvinna som sitter vid ett bord får en kram av en yngre kvinna.

Hembesök förebygger fall i hemmet

Många äldre drabbas av fallolyckor i det egna hemmet. Falu kommun ska nu identifiera riskfaktorer hos kommunens allra äldsta invånare och stödja dem att ta kontakt med vården om behov finns. Allt i syfte att minska fallolyckorna.

Alla över 80 år kommer inom de närmaste 2,5 åren att få erbjudande om ett hembesök av en arbetsterapeut.

Fallolyckor överrepresenterade i olycksstatistik

Totalt bor det drygt 2 700 personer över 80 år i ordinärt boende i Falu kommun (mars 2018). Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Forskning i Sverige visar att de allra flesta fallskadorna sker inomhus på plant golv, när personen är uppe och rör sig. En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år och efter 80 års ålder drabbas varannan person.

- Vi gör det här projektet för att vi värnar om våra äldre och vill minska lidandet det innebär att till exempel bryta lårbenshalsen. Sedan visar de senaste studierna att genom att förebygga fallolyckor, så minskar kostnaderna för sjukvård och rehabilitering, säger Sara Lundgren verksamhetsutvecklare på Falu kommun.

Projektet startade med en tanke om att det skulle vara bättre om det var en arbetsterapeut som besökte de äldre, än att flera olika personer rör sig i hemmen. En ansökan om medel till att anställa en arbetsterapeut gjordes till folkhälsorådet som rekommenderade bifall, och via omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen blev projektet verklighet.

Alla får erbjudandet om ett hembesök

Alla över 80 år som bor i ordinärt boende i Falu kommun kommer inom de närmaste 2,5 åren att få ett erbjudande om ett fallförebyggande hembesök via brev, som sedan kompletteras med ett telefonsamtal. Om så önskas är också anhörig välkommen att deltaga. Kontakt tas med ordinarie verksamhet i de fall individen är inskriven i hemsjukvård.

- Vi hoppas att de flesta väljer att nyttja det här erbjudandet. Det är en vinn-vinn situation för både samhället och den enskilde, säger Sara Lundgren.

Sidan uppdaterad 2018-06-08