Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Allt våld sitter inte i nävarna

Våld i nära relationer kan anta många former. Falu kommun vill tillsammans med Kopparstaden, få fler våldsutövare, oavsett kön, att söka hjälp och få behandling. Allt våld sitter inte i nävarna, utan det kan också vara psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld.

Falu kommun har under flera år lyft frågan om våld i nära relationer, i olika kampanjer för att få våldsutövare, oavsett kön, att söka hjälp och behandling och våldsutsatta att söka hjälp och stöd.

- Vi hoppas att vi genom den här kampanjen kan sprida kunskap utan att värdera eller döma och att tröskeln till att ta emot hjälp ska bli lägre. Vi kommer denna omgång att synas på busskurer och mer på facebook, instagram, i dagspressen samt på falun.se. Så vi hoppas att nå ut till ännu fler personer, säger Jessica Dahrén, enhetschef socialförvaltningen.

Märker ni av att det är fler som söker stöd nu?

- Vi har i samband med att vi tidigare har kört kampanjen på facebook sett en ökning av inkommande ärenden.

Vilka är det som mest hör av sig, de som utsätter någon närstående för våld eller de som blir utsatta?

- Vi har idag flest våldsutsatta som hör av sig till Enheten våld i nära relationer. För varje våldsutsatt finns minst en våldsutövare. För att nå resultat behöver vi nå ut och få möjlighet att erbjuda hjälp till både våldsutsatta och våldsutövare, säger Jessica Dahrén.

Våld i nära relationer kan anta många former. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår.

Kopparstaden också med

Den här gången är det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden också med i kampanjen mot våld i nära relationer.

- Kopparstaden har som uppdrag att bidra till det goda samhället och detta ämne är en del i det uppdraget. Kan vi på detta sätt vara behjälpliga för att minska våldet i nära relationer hos våra hyresgäster så är det rätt prioriterat, säger Annika Stålberg, förvaltningschef Kopparstaden.

Hur kommer hyresgästerna att märka av det?

- Som hyresgäst kommer man att kunna ta del av information i våra tvättstugor, på vår hemsida och i våra sociala medier. Man kommer också kunna bli hänvisad till rätt instans inom Falu Kommun, om det är till oss man ringer, om misstanke finns om våld i nära relation i någon av våra lägenheter, säger Annika Stålberg.

Behandling för våldsutövare

Mer om hur du som våldsutsatt söker hjälp

Sidan uppdaterad 2019-02-28