Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Blodtryckstagning

Mobilt sjukvårdsteam gör hembesök i Falun

Region Dalarna och Dalarnas kommuner ökar i sommar samarbetet för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. I Falun skapas ett mobilt team.

– Patienter ska få vård på rätt plats och ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Under sommaren är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården extra ansträngt och färre vårdplatser är öppna.

Region Dalarna och Dalarnas kommuner har därför ökat sitt samarbete och ser tillsammans över vilka vårdbehov som finns och kan utifrån det göra prioriteringar och åtgärder.

För att undvika onödiga inläggningar under sommaren har parterna också identifierat personer där vårdbehovet kan växla. Det ökade samarbetet förenklar också dialogen kring hur patienter som är utskrivningsklara kan återvända till sina hemkommuner.

Mobilt team i Falu kommun

I Falun skapas ett mobilt team under veckorna 25-32. Det sker i samverkan mellan Falu kommun, vårdcentralerna i Falun och medicinkliniken på Falu lasarett.

Under åtta veckor i sommar kommer teamet att kunna göra hembesök hos multisjuka äldre i Falun.

Samverkan sker genom att en samordningssköterska på vårdcentralen gör en medicinsk bedömning om hembesök är aktuellt.

En läkare från medicinkliniken kommer då tillsammans med en sjuksköterska från kommunen att åka hem till patienten. Dessa kommer att kunna göra en kvalificerad bedömning. Man har med sig omfattande utrustning och möjligheter till provtagning.

Om det behövs kan man redan där ge och starta läkemedelsbehandling av många sjukdomstillstånd.

I de fall då sjukhusets resurser behövs kommer det att finnas möjlighet till direktinläggning på avdelning.

Så söker du vård i sommar

  • Under sommarmånaderna får den planerade sjukvården tillfälligt stå tillbaka. Vid mindre akuta besvär uppmanas människor att vända sig till 1177. När du eller någon i din närhet behöver råd om hälsa eller vård kan du besöka webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.. Där finns också kontaktuppgifter till Region Dalarnas mottagningar och avdelningar.
  • Genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats. kan du utföra vårdärenden på ett säkert sätt. Du kan till exempel kontakta din mottagning och boka eller av- och omboka din tid. Du kan läsa din journal eller se provsvar och remisser. Du kan förnya recept och intyg när det behövs.
  • Dygnet runt kan du ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. En sjuksköterska vägleder dig till rätt mottagning eller annan vårdkontakt när det behövs.
  • Råkar du ut för ett akut sjukdomsfall – ring 1177 eller din vårdcentral. Många gånger kan du få en jourtid på en närliggande vårdcentral istället för att åka till akuten.
  • Vid en nödsituation eller allvarliga skada – ring 112.
Sidan uppdaterad 2019-07-03