Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falun utsikt

Socialnämndens budget fastställd

Det är nu klart att det blir nedskärningar inom Dialogens verksamhet. Beslutet fattades av socialnämnden på sitt senaste möte, men nämnden var inte enig i beslutet.

Nedskärningar på Dialogens verksamhet ingick i det sparförslag som lades fram av kommundirektören innan budgetbeslutet i kommunfullmäktige. Minskning av externa stödboenden och en genomlysning av barn-, familj- och försörjningsstöd var andra föreslagna sparförslag inom socialförvaltningens område. Falualliansen fick igenom sin budget i nämnden med stöd av SD.

– Vi måste göra saker för att spara inom socialförvaltningens verksamhet, vi har ett besparingskrav på två procent och det måste vi hitta lösningar på. Att minska resurserna för Dialogens verksamhet är en sak vi tagit beslut om efter den konsekvensanalys som gjorts av socialförvaltningen, säger socialnämndens ordförande Anders Lindh (m).

Konsekvensanalysen nämner även ett utökat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen med projektet Tillsammans för varje barn.

– Man möter upp barn och unga tidigt med stöd och hjälp för att de förhoppningsvis slippa hamna hos socialtjänsten senare i livet, säger Anders Lindh.

Oppositionen ville vänta

– Vi i oppositionen har ingenting emot den översyn av verksamheterna som pågår, men vi tyckte att man kunde vänta med att skära ner på Dialogen tills kommundirektörens översyn är klar. Vi kommer att vara noga med att följa upp och se vad det blir för konsekvenser, det finns en stor oro om hur det kommer att drabba barn och unga i Falu kommun, säger socialnämndens 1:e vice ordförande Christina Knutsson (s).

Det är motsvarande tolv årsarbetartjänster som berörs av nedskärningarna på Dialogens verksamhet.

– Personalen på Dialogen är värdefull och deras kompetens behövs och kommer att kunna tas tillvara inom andra verksamheter på socialförvaltningen, säger socialförvaltningens förvaltningschef Ylva Renström.

Eftersom beslutet innebär en förändring i Dialogens verksamhet kommer det nu ske en riskbedömning.

Besparingar väntar trots tillskott i budgeten

Socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott till följd av ökade kostnader inom nämndens verksamhetsområden.

Nu får socialnämnden ett ekonomiskt tillskott på 50 miljoner kronor för att återställa delar av underskottet, som uppkommit de senaste åren men som inte bedöms kunna återställas genom besparingar eller effektiviseringar under de kommande tre åren.

– Socialförvaltningen ser positivt på det tillskott vi fått i budget 2020. Trots det stora tillskottet återstår 30 miljoner kronor som förvaltningen ska hämta in under mandatperioden, och ytterligare besparingar på 2 procent, säger förvaltningschef Ylva Renström.

Förutom nedskärningarna på Dialogens verksamhet arbetar alltså förvaltningen även vidare med andra besparingar.

Budget om totalt 3,6 miljarder

Falu kommuns budget omfattar 3,6 miljarder kronor under nästa år. Det budgeterade resultatet för 2020 är 68 miljoner kronor. Till detta kommer en reserv för att hantera osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen på 33 miljoner kronor,

Så här fördelas en budgethundralapp:

  • 41 kronor hamnar hos barn- och utbildningsnämnden
  • 21 kronor hos omvårdnadsnämnden
  • 18 kronor hos socialnämnden
  • 6 kronor hos kultur- och fritidsnämnden
  • 4 kronor hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • 12 kronor hamnar hos övrig gemensam verksamhet.
Sidan uppdaterad 2019-10-28