Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Familjehem

Aurora Svensk och Karolina Österberg jobbar som socialsekreterare i Falu kommun.

Aurora och Karolina söker fler kontaktfamiljer och familjehem

Det finns flera barn i vår kommun som är i behov av en extra familj att spendera lite tid tillsammans med några gånger i månaden. Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson ger oerhört mycket tillbaka samtidigt som du hjälper flera personer.

Att dela vardag och eller helg med ytterligare ett barn är att ge stöd till en annan familj som av något skäl lever i en utsatt situation.

– Det är många barn som är i behov av en kontaktfamilj. Många tror att som kontaktfamilj så måste man uppfylla någon norm med att ha villa, volvo och vovve, men så är det självklart inte. Kontaktfamiljer kan vara ensamstående, eller en familj, vem som helst. Det är helt vanliga människor, säger Aurora Svensk som är socialsekreterare i Falu kommun.

Att bli kontaktfamilj

Det krävs ingen utbildning för att bli kontaktfamilj, men det krävs tid, engagemang och intresse. Man får räkna med att åtagandet kan komma att sträcka sig över en längre period och man ska ha erfarenhet av barn och unga, till exempel genom egna barn, sitt yrke eller på annat sätt.

Familjen som anmäler intresse utreds. Därefter tittar man på barnets behov och vilka familjer som skulle passa.

– Familjen fortsätter att leva som vanligt, sedan kanske barnet har behov och intressen som de får anpassa sig efter, men tanken är att barnet ska vara hos familjen i vardagen och deras aktiviteter, säger Aurora Svensk.

Att få kontaktfamilj

Att få kontaktfamilj är en form av bistånd och är behovsprövat. Det är en helt frivillig insats. Anledningen som utlöser behovet av stöd varierar, exempelvis kan det vara föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning, barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, skolan eller i kamratkretsen, nyinflyttade som har sina rötter och relationer i en annan del av landet eller i ett annat land.

Familjehem

Har barn eller unga svårigheter i familjen så kan det medföra att de för en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj. Orsaker till en familjehemsplacering kan till exempel vara familjekonflikter, sjukdom, missbruk, kriminalitet och brister i omvårdnaden av barnet.

Familjehemsplaceringar kan ske direkt via Falu kommun, eller via bolag.

– Det är klart att det är en kostnadsfråga för kommunen, men det är även en kvalitetsfråga eftersom vi får bättre kännedom och får ett bättre samarbete om man blir familjehem direkt via oss, säger Aurora Svensk.

Söker fler familjehem

Målet som Falu kommun satt upp är att kunna erbjuda fler familjehem direkt via kommunen. Därför har familjehemsgruppen förstärkts med flera medarbetare.

– Vi får ett bättre helhetsgrepp om familjehemmen och kan jobba mer med handledning, stöd och aktiviteter för våra familjehem och de kan ha direktkontakt med socialsekreteraren som är ansvarig för barnet, säger Karolina Österberg, socialsekreterare på Falu kommun.

– Vi kan göra bättre matchningar och känner familjehemmen direkt, säger Aurora Svensk.

Innan ett barn placeras i ett familjehem så har socialförvaltningen gjort en utredning om barnets behov och föräldrarna har ofta gett sitt samtycke, men placeringar kan också ske mot föräldrarnas vilja enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av barn och unga, SoL och LVU.

Så blir du Kontaktperson, Kontaktfamilj eller Familjehem:

Ersättning:

  • Som Kontaktfamilj, Kontaktperson och Familjehem får man ersättning. Ersättning från Falu kommun utgår enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer och består av två delar, arvode och omkostnadsersättning.
Sidan uppdaterad 2022-02-21