Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Handskar

Covid-19 inom verksamheten i Falun

Coronaviruset har konstaterats inom Falu kommuns vård- och omsorgsverksamhet.

Antalet fall av coronasmitta ökar i samhället. Falu kommun arbetar på många olika sätt med att begränsa smittspridningen. Inom vård- och omsorgsverksamheten har noggranna hygienrutiner och användande av skyddsutrustning stor betydelse för att undvika smittspridning.

– Jag känner mig trygg med att alla har både kunskaper och utrustning, säger Pernilla Wigren, kommundirektör i Falu kommun.

Falu kommun har även ett kontinuerligt och nära samarbete med Region Dalarnas smittskydd och följer myndigheternas råd.

Hygienrutiner

Falu kommuns personal följer basala hygienrutiner, det vill säga handtvätt, handsprit, handskar och skyddsförkläde. Utöver det ska även visir användas vid kontakt med person som har influensaliknande symptom.

Personal med symptom

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personal som har sjukdomssymptom som snuva, hosta eller feber stanna hemma. Även om symptomen är lindriga. Man ska vänta två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobbet.

Besöksförbud inom omsorgen

Det är även besöksförbud till samtliga boenden inom omsorgen i Falu kommun efter det regeringsbeslut som togs för att begränsa smittspridningen.

– Vi förstår att besöksförbudet kan vara jobbigt, att närstående vill besöka sina anhöriga och vänner. Vi kontaktar alltid anhöriga om vi ser förändringar i måendet hos en boende, säger Maria Brodén, medicinskt ansvarig sköterska i Falu kommun.

På grund av patientsekretess lämnar Falu kommun inte ut någon ytterligare information.

Sidan uppdaterad 2020-04-06