Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hemtjänstens rutiner

Inom omvårdnadsförvaltningen, LSS, hemtjänsten och socialpsykiatris vård- och omsorgsboenden, finns det skriftliga instruktioner hur arbetet ska genomföras vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Utöver specifika instruktioner kring misstänkt och bekräftad covid-19, jobbar hemtjänsten med basala hygienrutiner och klädregler i arbetet med att förhindra att coronaviruset sprids.

Maria Brodén är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Falu kommun, hon går igenom rutinerna inom hemtjänsten i arbetet att förhindra smittspridning av coronaviruset och berättar hur det går till.

– När man kommer hem till patienten, tvättar man sina händer noggrant och även underarmarna, och man torkar händerna, säger Maria Brodén samtidigt som hon visar rörelserna.

Hygienrutinerna innefattar noggrann handtvätt och tvätt av underarmarna, direkt när personalen kommer till boendet. Därefter används handsprit på både händer och underarmar som sedan får lufttorka innan man påbörjar arbetet med kunden.

I klädreglerna ingår skyddsförkläde i vårdnära arbete med kunden, vid till exempel förflyttning. I de fall som personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor, används handskar och visir i de fall de behövs.

Sidan uppdaterad 2020-04-07