Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Men med käpp i knät.

Fler verksamheter läggs ut på entreprenad efter beslut i omvårdnadsnämnden.

Fler verksamheter läggs ut på entreprenad

I dag tog omvårdnadsnämnden ett beslut om att lägga ut flera verksamheter på entreprenad. Det handlar om vård- och omsorgsboendet Lustigknopp, hemtjänsten Britsarvet samt dagverksamheterna.

Det var i november som nämnden fattade ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva fler verksamheter på entreprenad samt lägga förslag på verksamheter som kunde bli aktuella.

Förvaltningen återkom med ett förslag om att vård- och omsorgsboendet Lustigknopp, Britsarvets hemtjänst och dagverksamheterna skulle läggas ut på entreprenad. Kombinationen av enheterna bedömdes vara den bästa ur både ett ekonomiskt och ett attraktivt perspektiv.

Vid tisdagens nämndmöte klubbade omvårdnadsnämnden igenom beslutet, som bedöms ge en kostnadsminskning med 6 miljoner kronor per år. Ekonomisk effekt kommer att uppnås först under nästa år och full effekt under 2022.

–Nu är det klart, vilket känns bra. Vi måste ta ansvar för kommunens ekonomiska läge även i vår nämnd, och det här beslutet innebär att vi når en viktig besparing. Vi har en god dialog med de privata entreprenörerna och har sett att de sköter sig bra. Värt att framhålla är att vi behåller kontrollen inom förvaltningen, säger Camilla Sparring (C), nämndordförande.

Nämnden var oenig i beslutet

Men nämnden var inte enig i sitt beslut.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville återremittera ärendet, vilket man inte fick något gehör för.

När ärendet sedan gick till beslut valde Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att rösta för att verksamheterna skulle läggas ut på entreprenad. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej.

Vid sammanträdet togs också ett beslut om att Lustigknopp ska kvarstå som vård- och omsorgsboende, trots att Slottet startar sin verksamhet framöver, och att inriktningen på boendet ska förändras från demens till hög omvårdnad.

Sidan uppdaterad 2020-04-21