Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

daglig verksamhet

Nu öppnar LSS daglig verksamhet igen

Sedan den 23 mars har daglig verksamhet enligt LSS varit stängd med anledning av spridningen av coronaviruset. Men, måndagen den 15 juni öppnar vi verksamheten igen. Flera olika åtgärder har vidtagits för att verksamheten ska kunna öppnas på ett säkert sätt.

För att kunna öppna verksamheten måste vi kunna säkerställa att hygien, avstånd och resterande rekommendationer och riktlinjer kring covid-19 följs. Vi har därför vidtagit vissa förändringar som exempelvis kan innebära att:

  • deltagare kan komma att erbjudas halva dagar, eller färre dagar
  • tidsbegränsning kan förekomma
  • deltagare kommer endast att ha en placering och kan inte vistas på flera verksamheter

Följande gäller för de olika verksamheterna:

Händelseriket kommer att ha öppet hela sommaren med start den 15 juni.

Öppnar senare:

Vissa verksamheter öppnar däremot inte förrän efter sommaren. Det gäller DV Järlinden, DV Jungfruvägen och DV City.

Semesterstängt:

Under vecka 28-31 kommer daglig verksamhet att ha semesterstängt enligt vad som tidigare beslutats.

Riskbedömningar har gjorts

– Vi arbetar för att förebygga smittspridning av covid-19 och har gjort övergripande riskbedömningar för varje enskild verksamhetslokal och deltagare. Vi kommer också kontinuerligt att uppdatera vår riskbedömning och följa upp verksamheten för att säkerställa vårt arbetssätt, säger Maria Brodén, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Falu kommun.

De personer som inte bor på våra LSS-boenden rekommenderar vi att vända sig till sin vårdcentral för riskbedömning om det är lämpligt att återgå till sitt arbete eller inte.

Beslutet att stänga daglig verksamhet den 23 mars fattades för att minimera smittspridning och för att skydda de personer som tillhör riskgrupperna från att utsättas förviruset. Tillsammans med medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Falu kommun och Smittskyddsenheten på Region Dalarna samverkar organisationen och följer utvecklingen av covid-19 och de rekommendationer som utfärdats.

Sidan uppdaterad 2020-06-10