Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Så jobbar vi med Covid-19, coronaviruset, inom omsorgen

Covid-19, Coronaviruset, kan få allvarliga konsekvenser för äldre personer eller personer i någon av riskgrupperna. Därför arbetar Falu kommun aktivt med att förhindra och minska smittspridningen.

Sedan pandemin blev känd i Sverige så har Falu kommun hela tiden arbetat med att förhindra och minska smittspridningen. Vi följer myndigheternas och smittskydd Dalarnas rekommendationer och riktlinjer. Många av våra verksamheter har fått anpassas på grund av regler, riktlinjer och restriktioner. Samtidigt försöker vi på bästa möjliga vis att ha en fungerande organisation.

– Det viktigaste för oss är att förhindra och minska smittspridningen. Vi har sedan tidigt i mars jobbat aktivt med det här på olika vis. Det handlar om basala hygienrutiner, skyddsutrustning, att sprida information om uppdaterade fakta. Allt för att på bästa sätt kunna ta hand om våra äldre, säger Johan Björklund, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Falu kommun.

Samarbete

Falu kommun följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Dalarna.

– Coronaviruset kommer att finnas kvar bland oss framöver och det är fortfarande en hög risk för samhällsmitta. Det här gör att vi måste fortsätta skydda våra äldre och sköra individer i samhället. Men, samtidigt vill vi skapa en vardag där människor inte isoleras på ett sätt som kan skada den enskilde, säger Johan Björklund.

Besöksrutiner och begränsningar

På våra vård- och omsorgsboenden, LSS och socialpsykiatriboenden införde Falu kommun tidigt restriktioner för besökare och sedan den 1 april är det besöksförbud på våra boenden efter regeringens beslut.

– Det är påfrestande för många boende och anhöriga att inte kunna träffas. Förståelsen för restriktionerna är stor men jag förstår också att många längtar efter att kunna ses. Nu under sommaren har vi infört att man kan träffas utomhus, med avstånd, och det är väldigt uppskattat att kunna ta en fika till exempel med sina anhöriga, säger Johan Björklund.

Boende kan också åter igen få fotvård och hårvård på ett säkert sätt.

Kommunikation

Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med personal, chefer och skyddsombud arbetat med att sprida kunskap om virusets smittvägar och hygienrutiner.

Varje vecka hålls digitala informationsträffar där personalen har möjlighet att ställa frågor till medicinskt ansvariga.

– De här digitala träffarna kommer vi att fortsätta med eftersom det är ett bra forum för att dela med oss av kunskap och att man direkt kan få svar på eventuella frågor, säger Johan Björklund.

Att nå ut med information till hela personalorganisationen är oerhört viktigt.

– Det är ju personalen som är vår viktigaste kontakt med boende och anhöriga. Vi jobbar med att nå ut med aktuell information på flera olika sätt. Dels via interna informationsnät, via chefer och via vår app som all personal har tillgång till och enkelt kan ladda ner, fortsätter Johan Björklund.

Falu kommun har även utökat bemanningen med extra personal.

Kunskapen om viruset blir större i världen. Falu kommun har byggt instruktionerna, som är ett stöd till medarbetarna, genom att kontinuerligt uppdatera dem allt eftersom resultat av nationell forskning presenteras av Folkhälsomyndigheten och smittskydd Dalarna.

Se framåt

Vi måste nu också se framåt, bortom coronaviruset, men samtidigt förstå att vi nu lever i en pandemi.

– Det är oerhört viktigt att ta till sig de rekommendationer som finns även om man hört dem många många gånger. Att inse hur viktigt det är att tvätta händerna ofta. Hålla avstånd. Leva och planera inför framtiden och njuta av sommaren och av att umgås med varandra – efter konstens alla regler, säger Johan Björklund.

Sidan uppdaterad 2020-06-29