Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Personal som håller i äldre persons händer.

Arkivbild

Falun deltar i IVO:s granskning av äldreomsorgen

I den nationella tillsyn om coronavirus inom äldreomsorgen, som Inspektionen för vård och omsorg IVO genomför på uppdrag av regeringen, finns äldreboenden i Falu kommun med.

Det övergripande fokuset för IVO är att undersöka om patienter som bor på särskilda boenden för äldre, har fått en individuell bedömning av läkare under pågående pandemi och att de också fått rätt vård och behandling.

– IVO hörde av sig och efterfrågade boenden i Falun där det funnits någon person med bekräftad Covid19, till den nationella tillsynen, och vi lämnade förslag på två boenden. Vad vi vet i nuläget, så finns inga brister eller allvarliga risker inom äldrevården i Falu kommun, säger Maria Brodén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Myndigheten skriver på sin hemsida att de kommer att begära in och granska patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020. IVO kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas. Arbetet påbörjas nu och fortgår under sommaren och en bit in på hösten. När denna fördjupning är klar ska resultatet sammanställas och analyseras.

– Det är bra att de gör den här tillsynen, så vi kan dra lärdom av hur vi kan skydda de äldre, vad vi gjort rätt och vad vi eventuellt har gjort fel, säger Maria Brodén.

Läs mer på IVO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-07-10