Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Utsikt över Falu kommun

Anmälan om brister i tillsyn och omsorg

Falu kommun polisanmäler två tidigare anställda som misstänks för bedrägeri och tjänstefel. Anmälan gäller brister i tillsyn och omsorg inom hemtjänsten.

I olika omfattning misstänks de tidigare medarbetarna ha rapporterat vissa besök hos kunder utan att besöken har utförts. Ingen av hemtjänstens kunder har hört av sig om uteblivet tillsynsbesök. Berörda kunder och anhöriga har informerats om det inträffade.

Att medarbetarna rapporterat in vissa besök som inte har utförts misstänks ha pågått under över ett års tid. Det upptäcktes vid en genomlysning av verksamheten och då noterades oklarheter i de elektroniska körjournalerna för enhetens bilar. Gps används inom hemtjänsten som körjournal och den visade att den aktuella bilen vissa tillfällen stått stilla istället för att vara i rörelse.

Falu kommun har nu vidtagit rutiner som gör att liknande förfarande inte ska kunna ske i framtiden.

De båda medarbetarna jobbar inte längre kvar i Falu kommun.

Händelserna har rapporterats in som lex Sarah. Lex Sarah innebär att personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden.

Sidan uppdaterad 2020-08-27