Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Maria Brodén, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Falu kommun. Står i en turkos tunika framför lövträd.

Maria Brodén, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Falu kommun.

Intensiv start för nya MAS – Maria Brodén

REPORTAGE. Maria Brodén började sin tjänst som MAS, medicinsk ansvarig sköterska, i Falu kommun den 1 mars i år. Drygt sju månader senare kan hon se tillbaka på en väldigt intensiv vår och sommar, men även se framåt mot nya rutiner som är här för att stanna och ett mer proaktivt arbete.

Det började med ett vikariat på halvtid, där den 1 mars. Men det blev inte någon lugn start och inslussning på ny tjänst. Det kan nog mest liknas vid en rivstart med fyrpunktsfäste på säkerhetsbältet. Coronavirus, Covid-19 och pandemi är på agendan.

– Jag kände mig en kort period väldigt omtumlad men när jag kom till insikt att jag, vi, inte är ensamma utan att vi arbetar i ett större sammanhang tillsammans med andra, då landade jag. Vi ska göra det bästa vi kan i Falu kommun, tillsammans med Regionen och smittskyddsenheten, Primärvården och länets övriga kommuner. När jag insåg det så fick jag en trygghet och ett lugn. Vi gör det här tillsammans, säger Maria Brodén.

Intensivt första halvår

Det har varit en oerhört intensiv tid för Maria Brodén i egenskap av MAS.

– Det har varit intensivt, men också väldigt roligt att se den kraft jag själv besitter och andra runt omkring mig besitter. Att så snabbt kunna ställa om. Medarbetare har kommit med förslag på lösningar och idéer. Vi arbetar hårt med att ge personalen stöd, information och arbetssätt för att minska oro, säger Maria Brodén.

MAS:ens arbete är inriktat på patientsäkerhet. Det innebär att upprätta rutiner och instruktioner för bland annat hälso- och sjukvårdsdokument, delegationer, läkemedelshantering, avvikelsehantering med mera. Det här är saker som alltid behövs revideras och följas upp. Arbetet innefattar också att upprätta och följa upp läkarmedverkansavtal med Regionen. MAS har också ansvar för att utreda Lex Maria och rapportera till IVO.

Vikariatstjänsten är nu mer permanent och Maria Brodén är sedan i somras anställd på heltid som MAS i Falu kommun. Hennes första månader har präglats av arbetet kring Covid-19.

Utbildning och kommunikation

Ny kunskap och nya riktlinjer förankras och rutiner och instruktioner uppdateras ständigt. Inom Falu kommun finns vård- och omsorgsboenden och hemtjänstgrupper. Inom kommunen finns även hemsjukvård, kommunrehab, en korttidsenhet, LSS-boenden, socialpsykiatriboenden, daglig verksamhet, dagverksamhet och personlig assistans. Personlig assistans utförs av privat entreprenör. Verksamheterna inkluderar cirka 2500 medarbetare plus vikarier, som behöver aktuell och uppdaterad information.

– Vi har fått tillföra ny kunskap och information som hela tiden har förändrat sig ibland från dag till dag eller vecka till vecka. För att få ut det här på ett samlat sätt har vi bland annat använt digitala mötesprogrammet Teams och vår app Vård och Omsorg i Falu kommun.

Tillsammans har personalteamet på omvårdnadsförvaltningen hjälpts åt. Personalteamet består av verksamhetschef för hälso- och sjukvård, socialt ansvarig samordnare, medicinskt ansvarig för rehabilitering och kvalité och utvecklingsenheten hjälpts åt. Samarbetet har varit A och O.

– Jag har inte varit ensam i arbetet, vi har en styrka i varandra.

Enhetschefer, fackliga företrädare, legitimerade och medarbetare har varit fantastiska på att ta till sig information som hela tiden uppdaterats, och sedan spridit den vidare på sina enheter.

En reporter från P4 Dalarna står med ryggen mot kameran och intervjuar Maria Brodén och Johan Björklund.

Det har varit många intervjuer med media för Maria Brodén, MAS, och Johan Björklund, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Falu kommun. Och fler lär det bli. Arbetet med att föra ut uppdaterad information till allmänheten sker i många olika kanaler.

Enorm stolthet

Det som genomsyrar Maria Brodéns berättelse är hennes stolthet över allt det engagemang och arbete som medarbetarna visat.

– Jag är stolt över det jag gjort, och jättestolt över vad mina kollegor och medarbetare och vi tillsammans gjort. Vi har en samhällsspridning av ett virus, men jag känner mig säker på att vi har rutiner och instruktioner som ger vår personal kunskap så att de kan och vet hur de ska arbeta med våra patienter/kunder/brukare.

Mot det nya normala

Det gamla normala kommer inte tillbaka, det är de flesta som arbetar med covidrelaterade frågor överens om.

– Vi har det nya normala. Det är mycket som kommer att förändras framöver, men mycket av det vi gör nu kommer också att bli kvar. Det blir ändrade arbetssätt. Vi vet inte när det kommer ett vaccin, många har haft smittan i samhället och man funderar över om det kommer att minska de allvarliga följderna.

Vi ser nu åter en ökad smittspridning i Sverige och det är fortfarande en utmaning att hålla smittan borta från de som befinner sig i riskgrupp, äldre och sköra personer.

– Pandemin är inte över. Det är en utmaning i att hålla i och arbeta noggrant och inte slarva. Det gäller medarbetare, anhöriga och alla som kommer kontakt med personer i riskgrupp. Samtidigt är det viktigt att mötas och samtala med varandra. Men, att alla möten är säkra. Alla måste ta ansvar i det och vara noggranna.

Om Maria Brodén

  • Sjuksköterska, vidareutbildning som distriktssköterska, har bland annat jobbat på infektionskliniken i Falun och på vårdcentral, specialiserad hemsjukvård med palliativ vård, och vård vid livets slut.
  • Har en utbildning inom handledning i omvårdnad för hälso- och sjukvårdspersonal
  • Har tidigare jobbat som sjuksköterska inom Falu kommun inom olika verksamheter
  • Har tidigare jobbat som MAS i Falu kommun mellan åren 2012 och 2015
  • Senast som verksamhetsutvecklare på omvårdnadsförvaltningen innan hon började tjänsten som MAS.

Privat

  • Gift, bor i Falun, 3 barn och 2 bonusbarn med familjer.
  • Får kraft av att vara i naturen, vandra och löpträna.
  • Sjunger i kör och läser gärna böcker.
Sidan uppdaterad 2020-10-09