Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Örjesbogården

Hantering och alternativ för Örjesbogården utreds

Omvårdnadsnämnden har beslutat att utreda hanteringen av Örjesbogårdens hyresavtal. Utredningen ska även inkludera olika kortsiktiga och långsiktiga förslag för verksamheten.

Omvårdnadsförvaltningen ska tillsammans med sektor service utreda den situation som verksamheten vid Örjesbogården hamnat i med anledning av uppsägningen av lokalerna. I uppdraget ingår också att se över möjligheterna till ett nytt avtal med fastighetsägaren Stenvalvet, det skulle i så fall innebära att verksamheten kan vara kvar i befintliga lokaler.

Omvårdnadsförvaltningen har även fått uppdraget att ta fram alternativa förslag till beslut både för kort sikt och lång sikt.

Bakgrund

Falu kommun hyr lokalerna Örjesbogården i andra hand av Region Dalarna, som i sin tur hyr lokalerna av fastighetsägaren Stenvalvet. I våras fick Region Dalarna ett nytt avtalsförslag från fastighetsägaren Stenvalvet och föreslog då att Falu kommun ska ta över sin del av kontraktet.

Hyreskontraktet går ut den 31 mars nästa år, men i våras förlängdes uppsägningstiden till den 31 juni nästa år för att kommunen ska få mer tid att agera på. I den överenskommelsen framgår att ambitionen är att avtalet ska övergå i sin helhet till kommunen efter avtalets utgång.

Något nytt hyresavtal är ännu inte påskrivet men omvårdnadsförvaltningen och sektor service har nu alltså fått i uppdrag att inleda samtal med fastighetsägaren, och även se över verksamhetens framtid på kort och lång sikt.

Omvårdnadsnämnden var enig i sitt beslut.
Utredningen ska vara klar till kommande nämndemöte den 17 november.

Sidan uppdaterad 2020-10-21