Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Johan Björklund står framför träd i en park

Ett år på nya tjänsten – varav nio månader i pandemi

REPORTAGE. När Johan Björklund började sin tjänst som verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Falu kommun för drygt ett år sedan var begreppet pandemi något som inte fanns på mångas agenda. Nu utgör begreppet en stor del av hans- liksom alla människors vardag.

Det är en vardag med nya arbetssätt, rutiner och utmaningar, men vardagen rymmer också mycket glädje, stolthet och en stor framtidstro. Covid-19, coronaviruset, är numera inkluderat i samtliga av Johan Björklunds arbetsuppgifter på något sätt.

– Det här är något som tidigare varit helt okänt men som nu kommit in i vår vardag. Det blir något, som i det här fallet handlar om liv och död, och som skapar rädsla och frågor. Det hela handlar om hur vi hanterar rädslan, säger Johan Björklund.

Han sitter och snurrar lite på kontorsstolen fram och tillbaka och inger ett lugn både i sig själv som person och i sin yrkesroll.

– Det är en trygghet att ha en bakgrund inom akutverksamhet (Falu lasarett) och räddningsledning inom räddningstjänsten där man får lära sig att rigga för att hålla över tid. I efterhand känns det som en trygghet med den bakgrund jag har för att hantera den här situationen. Ju närmare viruset kom Europa desto tydligare blev det att det skulle beröra även oss.

Omställning för att hindra smittspridning

Tillsammans med personalteamet på omvårdnadsförvaltningen genomförs pandemiarbetet. Personalteamet består av verksamhetschef för hälso- och sjukvård, socialt ansvarig samordnare (SAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ansvarig sköterska (MAS), och kvalitet- och utvecklingsenheten. Tidigt identifierade de oron bland personalen som viruset gav. Därför skapade de kanaler för information, inlärning och kommunikation för verksamheten utifrån Smittskyddsenhetens rekommendationer på Region Dalarna.

– Vi kom tidigt fram till att det är viktigt att ha en dialog med personalen i verksamheten. Lyssna in vad de upplever är problem. Att ha kontinuitet och att man har möjlighet att ställa frågor, oavsett om man är medarbetare, chef, skyddsombud eller facklig representant.

Den oro som var bland personalen i mars, inför den nya situationen, är inte lika stor längre.

– Det är otroligt vilka fantastiska medarbetare som finns i den här kommunen. Man har tagit till sig, implementerat och sedan efterföljt allt nytt som löpande uppdaterats. Det sätt som vi levde livet innan covid-19 får vi kanske inte tillbaka som det såg ut varken i privat- eller inom arbetslivet. Vi har det nya normala att förhålla oss till. Vissa saker kommer vara positivt för framtiden exempelvis har vi tvingats till att ha fler möten på distans vilket spar tid för många att slippa resor.

Betydelsefullt samarbete

Det är tydligt vilken betydelse som samarbetsvägar både mellan förvaltningar inom kommunen, och mellan kommunen och Regionen har.

– Vi kom igång med ett nära samarbete med regionen redan innan pandemin, ett samarbete där individen sätts i fokus och man utifrån det skapar förutsättningar för vård och rehabilitering. De kontaktvägarna har vi stor nytta av under pandemin. Jag vill även fortsätta arbetet med att utveckla fler samarbetsytor.

Något som han funderat över är hur Falu kommun kan förbättra sin hälso- och sjukvård för äldre, tillsammans med Regionen.

– Idag förväntas man kunna återgå till hemmet rätt fort, ibland har man knappt hunnit landa med nya diagnos. Därför blir mellanvårdsplatser viktiga för att man enklare ska kunna gå tillbaka till specialistvården för att göra uppföljning.

Falu kommun har startat det mobila teamet som består av en läkare och en sjuksköterska som kommer hem till patienten om det finns behov. Det innebär att man ska få möjlighet att få hjälp utan att uppsöka sjukhuset.

– Det mobila teamet är en del i hur vi kan planera för att få en god och nära hälso- och sjukvård för dem som har behov.

Johan Björklund går i en park med höstfärger

Johan Björklund, verksamhetschef hälso- och sjukvård i Falu kommun.

Ny vardag med Covid-19

Det kommer nya rön och ny forskning men det här är något som vi kommer att få leva med framöver. Det är en utmaning att vara verksamhetschef för hälso- och sjukvård, och sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen i kommunen.

– Det blir väldigt tydligt i pandemin, när kommunen drabbas av påverkan kopplat till hälso- och sjukvård, att den rollen som verksamhetschef blir väldigt viktig. Man vill väl inget hellre än att ta bort det här och återgå till så som det var innan, men det får vi inte tillbaka, det kommer nya smittsamma sjukdomar också.

Att tänka framåt, se förändringar som kan komma och planera är något som upptar Johan Björklunds tid, men fokus ligger främst på personalen.

– Vi måste bygga upp så att vi kan hålla över tid. Tänka framåt över en längre tid och hålla fokus på det vi är här för. Alla kan vara en bidragande orsak till att vi får en smittspridning. Därför är det också så viktigt att man inte är på jobbet om man är sjuk. Vi har nu en högre sjukfrånvaro och måste planera för det. Vi måste prioritera, men vi kan inte prioritera bort pandemin.

Påverkar alla

Pandemin påverkar alla, vare sig man vill det eller inte. För Johan Björklund har det blivit extra tydligt vilken kraft som finns i Falu kommuns organisation.

– Jag har snabbt sett att kommunen har mycket resurser i form av kompetenta medarbetare och jag har fått otroligt mycket kontakter inom hela kommunen. Vi behöver tänka på att tillsammans så finns det en otrolig kraft här som vi bör fortsätta förvalta framöver.

I hans yrkesroll är det viktigt att ha förmågan att lyssna in, se när medarbetare är oroliga och varför, tolka information, se mål och förstå hur man tillsammans ska ta sig dit.

– Det känns skönt att få ett kvitto på att medarbetarna kunde släppa den extrema oron i våras med vetskapen om att man har rutiner för att hantera den.

Men klart är att en pandemi påverkar oss alla både i vår yrkesutövning och på ett personligt plan.

Sidan uppdaterad 2020-11-23