Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sjukvårdsmiljö med två personer so går i en korridor, en av dem är sjukvårdspersonal.

Munskydd eller visir används vid ansiktsnära vård

Falu kommun följer Smittskydd Dalarnas rekommendation om munskydd eller visir vid nära vård. Kommunens vård- och omsorgspersonal använder därför sedan en tid tillbaka munskydd eller visir vid all nära vård.

Rekommendationen om munskydd från Smittskydd Dalarna gäller från den 23 november och sker i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan tidigare arbetar vi i Falu kommun redan med visir vid ansiktsnära vård och den här rekommendationen är ett alternativ till befintlig vårdrutin.

Syftet med att vård- och omsorgspersonal bär munskydd är för att skydda kunder och brukare mot covid-19-smitta. Munskydd eller visir ska ses som ett komplement till befintligt arbetssätt och smittförebyggande åtgärder.

Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer med kunder och brukare som har exempelvis hörselnedsättning eller demenssjukdom.

Rekommendationen gäller inte privatpersoner utan personal inom vård- och omsorg.

Skydda kunder och brukare

Det handlar om att skydda kunder och brukare i situationer där personal är väldigt nära, inom en meter. Det kan exempelvis vara när man hjälper till med att borsta tänderna eller vid matservering.

– Eftersom symtom på covid-19 ibland kan vara milda och därmed svåra att upptäcka skulle en medarbetare kunna vara på väg att bli sjuk utan att hon eller han vet om det. Munskyddet är därför en extra åtgärd för att hindra att droppar och stänk från personalens luftvägar når den som får vård, säger Johan Björklund, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Falu kommun.

Noggrannhet vid användning

När munskydd används är det ytterst viktigt att det tas på och av på rätt sätt, annars kan det få motsatt effekt och tvärtom öka risken för smitta. Samtlig personal inom vård- och omsorg i Falu kommun har fått noggranna instruktioner.

Det viktigaste sättet att undvika smittspridning av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta och sprita händerna och stanna hemma vid minsta symtom.

Sidan uppdaterad 2020-12-07