Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Äldre händer som håller i varandra

Vill se nästa nya äldreboende i Bjursås

Omvårdnadsnämnen beslutade på tisdagen att boendeplanen för äldres boende nu går ut på remiss. På nämnden offentliggjordes också att Faluallianen vill se nästa utbyggnad eller nybyggnation på landsbygden i Bjursås.

I Agenda 2030 ingår ett bostadsprogram. Planprogram för äldres boende är en del av bostadsprogrammet. Boendeplan för vård- och omsorgsboende är kopplad till planprogram för äldres boende, och är omvårdnadsnämndens styrdokument som beskriver detaljplanering gällande nybyggnation, tillbyggnationer och ombyggnationer. Den beskriver även vilka enheter som är aktuella för drift.

– Boendeplanen för äldres boende har ett landsbygdsfokus. Vi är så glada att vi äntligen kan gå ut med vår viljeinriktning från Falualliansen, säger Camilla Andersson Sparring (C) ordföranden för omvårdnadsnämnden.

Chans att tycka till

Nu kommer planerna att skickas till berörda intresseorganisationer som får möjlighet att tycka till. Det är bland annat intresseföreningar, pensionärsorganisationerna, de politiska partierna och Kopparstaden som nu kan komma med synpunkter.

– Det ska bli intressant att ta del av synpunkterna vid remissförfarandet och se om det kommer in några fler intressanta idéer eller förslag, säger Camilla Andersson Sparring.

I mars skall remissvaren vara inne. Beslut fattas sedan i omvårdnadsnämnden i april och därefter är det kommunfullmäktige som slutligen tar beslut senast i juni 2021.

När remissvaren har kommit in så får Sektor Service uppdraget att inleda dialog med Bjursås sockenråd och därmed gemensamt med byn komma fram till den bästa lösningen.

Gruvrisgården och Lunden till Lustigknopp

Nämnden gav även omvårdnadsförvaltningen uppdraget att undersöka förutsättningarna för att avveckla verksamheterna vid vård- och omsorgsboendet Gruvrisgården och vård- och omsorgsboendedelen vid Lunden. Tanken är att sammanföra dem vid vård- och omsorgsboendet Lustigknopp. Beslut i ärendet är tänkt att fattas vid nämndens sammanträde i maj 2021.

Sidan uppdaterad 2021-02-17