Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ett barn ute i naturen

Vädjan: Vi behöver fler familjehem i Falu kommun!

Det är brist på familjehem i Falu kommun. Vår högsta önskan är att vi ska ha fler egna familjehem och ha möjligheten att ha kvar våra barn inom kommunen, säger Magnus Ekström, socialsekreterare på Falu kommun.

Den 27 april var det Familjehemmens dag, som är en första satsning från Sveriges Kommuner och Regioner - SKR - i en nationell informationskampanj om uppdraget att vara familjehem och som kommer vara återkommande varje år.

Du kan vara med på en föreläsning om att vara familjehem, länk till föreläsningen hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även se föreläsningen i efterhand.

Tanken är att ge en utbildningsmöjlighet för de som arbetar med placerade barn och att ge nuvarande och blivande familjehem möjlighet till mer kunskap och att få dela erfarenheter mellan sig.

– Den här dagen är viktig utifrån att vi behöver fler familjehem över hela landet och det är ett oerhört viktigt uppdrag att belysa! Det säger Aurora Svensk, som är socialsekreterare inom Falu kommun, och fortsätter:

– Denna dag blir ett viktigt forum för att öka kunskapen kring uppdraget som familjehem och kunna dela med oss av erfarenheter på en nationell nivå.

Två personer som vinkar mot kameran

Magnus Ekström och Aurora Svensk vädjar till Faluborna om att fler familjehem behövs.

Brist på familjehem

I dagsläget finns det inte familjehem till alla barn som behöver placeras även om det är ett bättre läge idag än för något år sedan.

– Vi ser att fler och fler anmäler sig för att hjälpa barn som är i behov vilket är en oerhört fin handling av familjerna som engagerar sig, men vår högsta önskan är att vi ska ha fler egna familjehem och ha möjligheten att ha kvar våra barn inom kommunen och inte behöva flytta dem från Falun. Det säger Magnus Ekström, socialsekreterare på Falu kommun, och fortsätter:

– Att bli placerad är ett tillräckligt stort ingrepp i barnens vardag och liv därför hade det varit så fint att de i alla fall får stanna i sin hemstad där de har sin trygghet och sina vänner. Många placeringar skulle kanske också kunna förkortas om barnen kunde stanna i samma stad som sina föräldrar och till exempel få gemensam hjälp, som familj, från Falu kommuns öppenvård, Dialogen. Och även om barnet behöver växa upp i en annan familj underlättar det för umgänge med barnets biologiska familj om barnet är kvar i Falun. Oavsett vad ett barn varit med om så finns det viktiga personer i barnens biologiska nätverk och som barnen känner en samhörighet och en tillhörighet till.

Vad beror det på att det är svårt att få tillräckligt många familjehem?

– Här kan vi bara spekulera men troligen så vet man som privatperson inte om på vilket sätt man kan hjälpa och vad det innebär att hjälpa. Man kan säkert också känna en osäkerhet kring vilket stöd man får som familjehem i vad som troligen är det största känslomässiga uppdrag man kan åta sig under sin livsperiod. Och det är i detta stöd som framförallt samarbetet mellan oss på resursgruppen och barnhandläggare som Magnus är kommer in, som familjehem finns det alltid en uppbackning från oss på socialtjänsten och man står aldrig ensam i de tvära kast som en placering ibland kan innebära, säger Aurora Svensk.

Förutom detta så ställs det också stora krav på de som vill bli familjehem. Förutom en ordnad och stabil livssituation så ställs det också krav på familjehemsföräldrarnas känslomässiga möjligheter och kapacitet att stötta ett barn som dom inte har ett biologiskt band till.

Det här är ett familjehem

Familjehem innebär att man öppnar sitt hem för ett barn som under en längre eller kortare period och av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Ibland behöver ett barn fler vuxna som ser dem och ger dem trygghet, vuxna med andra förutsättningar än vad deras biologiska föräldrar kanske har.

– Att vara familjehem betyder att ge en plats i sitt hem och sin familj för ett barn men också att ge detta barn samma förutsättningar och samma kärlek och gemenskap som man ger och har gett till sina egna barn. Det innebär också att följa med barnet på olika möten hos till exempel oss på socialtjänsten och kanske också på BUP. Det innebär framförallt att vara en trygg vuxen som tar ansvar för barnets mående och välbefinnande och ger barnet en ny chans och en möjlighet att få upptäcka världen under trygga former. Inga barn ska stå ensamma inför denna värld och inga barn ska endast ha socialtjänsten som sin trygga hamn, säger Magnus Ekström.

Vilka kriterier måste man uppfylla?

– Som familjehem behöver man ha en stabil och ordnad både livssituation och ekonomi. Det är också viktigt att man är känslomässigt redo för vad det innebär att vara familjehem. Att vara familjehem är inte heller att anse som ett arbete varför man behöver ha sin huvudsyssla ordnad vid sidan om uppdraget. Det är också viktigt att hela familjen är beredda att bli familjehem då det är hela familjen som ska ge plats för en till person.

Här kan du läsa mer om familjehem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgår från vad barnet behöver

I Falu kommun är idag ett hundra-tal barn placerade i familjehem.

Barnhandläggarna och resursgruppen som letar efter familjehem samarbetar nära med varandra och pratar mycket om vad barnet eller ungdomen behöver för att må så bra som möjligt. Utifrån det så letar sedan resursgruppen efter familjehem.

Ibland så uppstår även akuta situationer där socialtjänsten behöver placera ett barn samma dag och då finns några familjehem som finns tillgängliga akut där barnet kan bo tills att socialtjänsten hittar en mer permanent lösning.

Socialtjänsten placerar barn och ungdomar i familjehem både på frivillig grund - SOL - men även genom tvångslagstiftning - LVU.

Hur jobbar ni som socialsekreterare med barnet under tiden som barnet är placerat i familjehem?

– Oj, det kan se väldigt olika ut beroende av behovet. Vi har ett uppföljningsansvar som är individuellt. Det är behovet hos barnet/ungdomen och familjehemmet som får styra hur mycket kontakt vi har. Ibland är det lugnt och ibland är det rörigt precis som i alla familjer, säger Magnus Ekström.

Om barnet eller ungdomen under sin tid i familjehemmet har behov av mer stöd/hjälp utredning så hjälper familjehemmet barnet med detta ibland tillsammans med vårdnadshavaren beroende på hur man kommit överens.

– Här kan vi som socialsekreterare ibland hjälpa till med kontakter om det behövs. Men familjehemmen är väldigt bra på att själva ta de kontakter som behövs.

Om man placerar väldigt små barn så brukar socialtjänsten även skriva som en liten bok kring vad som hänt kring och anledningen till ett barn placerades. Detta för att familjehemmet skall kunna skall kunna hjälpa till med att få ihop barnets historia.

Hur länge kan ett barn vara placerat i ett familjehem?

– Det kan se väldig olika ut allt ifrån någon vecka vid en enskild akut händelse ända till att man kanske växer upp i ett familjehem.

Vad händer om barnet inte trivs eller att familjehemmet ångrar sig?

– Vi planerar alltid varje placering noggrant och det handlar om att göra en matchning mellan barnets personlighet och behov och familjehemmets personligheter och möjligheter. I det arbetet handlar det väldigt mycket om att bygga relationer och att arbeta som ett team. Magnus under sin utredning lär känna barnen och vi under vår utredning lär känna familjehemmen och sen arbetar vi tillsammans för att se att matchningen blir så bra den bara kan bli. I slutänden handlar det dock om en viss personkemi och den kan vi aldrig styra över även om vi kan göra allt för att stötta. Om ett barn inte trivs är det vårt arbete att lyssna på barnet men också att tillsammans med barnet försöka komma fram till varför hen inte trivs, ibland kan man till exempel känna att man inte trivs för att man upplever trygghet för första gången i sitt liv och detta är både någonting okänt och kanske lite obekvämt, säger Aurora Svensk.

– Vi har turen att aldrig ha haft ett familjehem som regelrätt ångrat sig, däremot har vi haft familjehem som sagt upp sig då uppdraget har blivit större eller mer komplicerat än vad man som familjehem och/eller socialtjänst hade tänkt eller trott från början. Och i en sådan situation är det oerhört viktigt med en trygg kommunikation mellan familjehem och socialtjänst och att man som familjehem känner att man får rätt stöd. Tillsammans kan vi oftast komma vidare och hitta nya vägar. Det vi aldrig får glömma bort är att familjehem inte är professionella som jag brukar säga, det är vanliga människor som åtar sig ett uppdrag som är oerhört givande men ibland också svårt. Och vi får aldrig glömma att barnen inte har haft samma förutsättningar och kanske bär med sig en historia som dom måste bearbeta för att kunna gå vidare, säger Magnus Ekström.

Så anmäler du ditt intresse

På familjehemssverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man göra en intresseanmälan och skicka till Falu kommun. På deras hemsida kan man också göra ett självtest för att få en inblick i vad som förväntas av en som familjehem.

Självklart är man också alltid välkommen att ringa till Resursgruppen på Falu kommun för en första kontakt innan man fyller i sin intresseanmälan.

För att komma i kontakt med resursgruppen ringer du till Kontaktcenter på nummer 023-830 00.

– Att vara familjehem är ett stort och fint åtagande där man verkligen gör skillnad för ett barn som har det svårt. Aurora och jag är fulla av beundran över familjer som tar på sig ett familjehems uppdrag och öppnar sitt hem åt någons annans barn, avslutar Magnus Ekström.

Mer om Familjehemmens dag

Familjehemmens dag är alltså en första satsning från Sveriges Kommuner och Regioner i en nationell informationskampanj om uppdraget att vara familjehem och som kommer vara återkommande varje år.

Tanken är att ge en utbildningsmöjlighet för de som arbetar med placerade barn och att ge nuvarande och blivande familjehem möjlighet till mer kunskap och att få dela erfarenheter mellan sig

Under en rådande pandemi kan man dock inte anordna fysiska träffar, till exempel föreläsningar, som är tanken utan i år kommer SKR arrangera en webbsändning på kvällen som är riktad till nuvarande och blivande familjehem.

Under webbsändningen på kvällen kommer man bland annat få ta del av andra familjehemsföräldrars erfarenheter, föreningen Maskrosbarn som berättar om barns erfarenheter av att bo i familjehem och familjehemssekreterare som berättar om sitt arbete att rekrytera nya familjehem.

Sidan uppdaterad 2021-10-21