Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flera ungdomar hoppar upp i luften.

Vi ska ha en drogfri skola!

Faluns gymnasieskolor har som mål att alltid kunna erbjuda elever och lärare en trygg och säker arbetsmiljö. Våra skolor ska därför vara en tobak- alkohol- och drogfri arbetsplats.

Skolan arbetar förebyggande och agerar om droger förekommer i skolmiljön. Målet är att våra skolor ska vara helt drogfria och att alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) inte ska förekomma i skolan. Inte heller får drogpåverkade elever eller personal vistas på skolorna.

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Handlingsplan för ett drogfritt gymnasium

Falu kommun har tagit fram Handlingsplan för ett drogfritt gymnasium som stöd för att uppnå en hälsosam och säker skolmiljö. Handlingsplanen syftar till att förebygga, upptäcka, och ingripa mot alla former av missbruk. Skolans uppgift är inte att diagnostisera missbruk, utan reagera om vi känner oro för våra elever och se till att socialtjänsten och vårdnadshavare får kännedom om detta.

För att skolan ska vara en tobak-, alkohol- och drogfri arbetsplats så gäller följande förhållningsregler:

  • Det är inte tillåtet att röka inom skolans område.
  • Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol, dopningspreparat, narkotika eller andra droger under skoltid.
  • Det är inte tillåtet att ha alkohol, dopningspreparat, narkotika eller andra droger på skolan.
  • Det är inte tillåtet att ge, sälja, eller förmedla alkohol, dopningspreparat eller andra droger på skolan.
  • Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott som skolan polisanmäler.
  • Myndig elev som påträffas eller misstänks vara drogpåverkad i skolan kommer att avvisas. Omyndig elev hålls under uppsikt till dess att vårdnadshavare kan ta över ansvaret. Om situationen så kräver kan polis tillkallas.

Här kan du läsa mer om En drogfri skola.

Sidan uppdaterad 2021-05-05