Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som kramar en äldre dam

Besöksrekommendationer kvarstår över sommaren

På våra vård- och omsorgsboenden kommer nuvarande besöksrekommendationer att vara kvar även över sommaren.

Covid-19, coronaviruset, kommer att finnas kvar bland oss en lång tid framöver. Covid-19 kan innebära allvarliga konsekvenser för äldre personer eller personer i någon av riskgrupperna. Det är också känt att viruset muterar och därmed påverkar människor på nya sätt.

– Just nu ser man att vaccinet efter två doser ger en god effekt mot att insjukna i covid-19. Men vaccineringen ger aldrig ett hundraprocentigt skydd och man kan därför ändå insjukna i covid-19. Därför behöver vi även fortsättningsvis vara försiktiga och hålla kvar de allmänna rekommendationerna, säger Johan Björklund, hälso- och sjukvårdschef i Falu kommun.

Besök och aktiviteter vid våra boenden

Besöksrekommendationerna för våra boenden kvarstår över sommaren. Det innebär att man:

  • Kontaktar boendet före besöket
  • Besök sker endast i den enskildes egna lägenhet eller utomhus
  • Stanna hemma vid minsta symtom som tex hosta, snuva, feber, huvudvärk, andningsbesvär, illamående, lukt/smak bortfall, diarré.
  • Var fortsatt försiktig och om möjligt håll avstånd och kom ihåg att tvätta eller använd handsprit påhänderna före och efter besöket.
  • Gemensamma aktiviteter och underhållning för de boende/brukare/kunder kommer inte vara öppet för närstående eller allmänhet eftersom det fortfarande är smittspridning i samhället. De aktiviteter och underhållning som kommer att genomföras ska ske på ett smittsäkert sätt, enligt utarbetad instruktion i Falu kommun.
  • Vid utflykter i egen bil med anhörig/närstående/vän rekommenderar vi munskydd under färd.

Observera att besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott. För mer information kontakta enhetschef eller sjuksköterska.

Kommunikation

Sedan pandemin blev känd i Sverige så har Falu kommun hela tiden arbetat med att förhindra och minska smittspridningen.

– Tillsammans med personal, chefer och skyddsombud har vi arbetat med att sprida kunskap om virusets smittvägar och hygienrutiner. Varje vecka har vi digitala informationsträffar där personalen har möjlighet att ställa frågor till medicinskt ansvariga. De här digitala träffarna kommer vi att fortsätta med eftersom det är ett bra forum för att dela med oss av kunskap och att direkt kunna få svar på eventuella frågor, säger Johan Björklund.

Arbetsinstruktioner och rutiner

Folkhälsomyndigheten och smittskydd Dalarna presenterar kontinuerligt resultat av forskning. Utifrån myndigheternas och smittskydd Dalarnas rekommendationer har Falu kommun utformat arbetsinstruktioner som uppdateras kontinuerligt, allt eftersom kunskapen om viruset blir större.

Vaccinering

Alla boende, och personal som arbetar med personer i riskgrupper, har erbjudits vaccin och vaccinationsgraden är hög. Just nu erbjuds även samtliga vikarier vaccin.

Sidan uppdaterad 2021-06-24