Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Sjukvårdspersonal som pratar med varann.

Samma arbetssätt inom vården trots hävda restriktioner

Den 29 september hävdes flera pandemirestriktioner i samhället. Men inga lättnader genomförs inom vård och omsorg. Falu kommun kommer att ha kvar samma arbetsrutiner vi haft genom pandemin.

På våra vård- och omsorgsboenden i Falu kommun har vi inget besöksförbud, vi välkomnar besökare men kommer att fortsätta med anmälda besök.

När man besöker våra boenden man måste vara frisk, hålla avstånd och följa rekommendationerna på det enskilda boendet.

Munskydd

Vi kommer att fortsätta arbeta som vi gör nu med basala hygienrutiner. Vi använder munskydd när ett avstånd på minst 2 meter inte kan hållas till patient och omsorgstagare.

Syftet med att bära munskydd är att skydda personer i omgivningen från droppar och stänk ifrån luftvägarna hos den som bär munskyddet.

I de fall det bedöms vara särskilt viktigt att personalens ansikte är synligt kan visir användas istället för munskydd, till exempel inom demensvård eller hos personer med hörselnedsättning som behöver kunna läsa på läpparna.

Inom hemtjänsten kan det förekomma användning av munskydd eller visir, beroende på omsorgstagarens behov och situation eller om det redan finns en etablerad välfungerande rutin med visir.

Falu kommuns rutiner är framtagna i samråd med Smittskydd och vårdhygien Dalarna.

Smittspårning, provtagning och vaccination

Smittspårning och provtagning kommer fortsatt att vara en viktig del i arbetet mot covid-19.

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten att vaccinera sig kvarstår.

Ej fullvaccinerade personer bör även i fortsättningen hålla avstånd. De bör även undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Nu pågår även planering för vaccinationsdos tre i Falu kommun. Sedan tidigare gäller att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas en tredje dos. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att också erbjuda en påfyllnadsdos följande grupper i följande ordning:

  • Boende på SÄBO, särskilt boende för äldre.
  • Personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård.
  • Alla som är 80 år och äldre.

Läs mer här om vaccinationsdos tre.

Sidan uppdaterad 2021-09-30