Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Projektet Meningsfull aktivitet skapade glädje och engagemang

Under våren 2021 genomfördes projektet ”Meningsfull aktivitet” på Gruvrisgården i Falun. Projektets mål var att genom sociala aktiviteter bland annat öka eller bibehålla deltagarnas hälsa och minska känslan av ensamhet.

Ledare för projektet har varit arbetsterapeuten Anna Lööf som besökte Gruvrisgården åtta gånger under perioden april-juni och då genomförde olika aktiviteter.

Idén till projektet är Annas och efter att ha presenterat en projektplan för sin chef fick hon grönt ljus att genomföra det. Projektet stämdes även av med MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

­­­­­­­­­­­­– Tanken var att få deltagare som kan berätta om vad de känner och upplever så att vi kunde mäta ett resultat, säger Anna Lööf.

En av deltagarna skrattar och pratar med personalen.

Deltagarna har svarat på en hälsoenkät med frågor om hälsa, social gemenskap och andra faktorer som påverkar måendet. För att få veta vad deltagarna är intresserade av har Anna använt ett arbetsterapeutiskt verktyg som heter Intressechecklistan. Med hjälp av det har projektet fått veta vad deltagarna gjort tidigare i livet och vad de skulle vilja göra i projektet. Utifrån svaren hittade Anna gemensamma nämnare och planerade aktiviteterna efter det. Bland annat har odling, gymnastik och skapande stått på schemat.

Individuella mål för varje person

Att mäta effekten är svårt när det handlar om mjuka värden men Anna har även skapat individuella mål för varje deltagare. Där har hon kunnat se förbättringar. Hon har även följt upp deltagarnas svar på hälsoenkäten under projektets gång för att på så sätt få en uppfattning om hur aktiviteterna påverkat deltagarnas mående. Anna menar dock att det bästa sättet att se effekterna är att titta på deltagarnas reaktioner under själva aktiviteten.

– En gång när vi var ute hade vi först lite gymnastik. Sedan sparkade vi boll och på en gång började folk att röra sig, som annars sitter stilla. Då känns det bra i hjärtat, säger Anna.

Deltagare lägger tillsammans med personal ner jord i en kruka.

För att kunna genomföra aktiviteterna på bästa sätt har Anna haft med sig en till arbetsterapeut vid flera tillfällen.

– Från början var tanken att jag skulle göra det här själv men det är jag glad att jag inte gjorde. Deltagarna behöver olika mycket stöd och det är svårt att räcka till om man bara är en.

Covid-19 påverkade även detta projekt

De som deltagit i projektet har alla bott på samma avdelning. Det har varit en förutsättning med tanke på de restriktioner som funnits på grund av covid-19.

– Jag hade gärna blandat olika avdelningar annars men på grund av pandemin var det inte möjligt, berättar Anna.

En av deltagarna vattnar de växter som planterats.

Hon återkommer också till att deltagarnas reaktioner under träffarna visat hur starkt aktiviteterna påverkat måendet i deltagargruppen.

– Någon ser en annan fånga bollen och då vill nästa också göra det. En tog av sig skorna och kände på gräset, och då ville de andra göra likadant. Plötsligt gick alla omkring och kände på gräset. Det var så fint, och då känns det bra i hjärtat. Social samvaro och meningsfull aktivitet behövs för alla människor, avslutar Anna.

Projektledaren Anna Lööf skrattar tillsammans med två av deltagarna när man har gjord i en kruka.
Sidan uppdaterad 2021-12-21