Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två tjejer i mössor

Dialogens uppdrag: Alla unga ska ha de bästa förutsättningarna

Dialogen, socialtjänstens öppenvård för barn och unga, finns där för just dig! Vårt uppdrag är att alla barn och unga ska ha det bra, må bra och ha de bästa förutsättningar att växa upp i vår fina kommun, säger gruppchefen Helén Solarfs.

Till Dialogen kan man komma på olika sätt, antingen på uppdrag på bistånd via socialtjänsten eller att man söker sig själv till Dialogen på stöd och service dit man kan få komma på samtal, eller till någon av de stödgrupper som finns (se information längre ned i texten).

Dialogen har även socialrådgivare på våra familjecentraler som finns Elfsborg och Britsarvet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapa bättre relationer

Familjebehandlarna kan i arbetet med barn, ungdomar och föräldrar vara med i vardagen i olika aktiviteter. Viktiga inslag kan vara att tydliggöra livsvalen och att skapa bättre relationer i familjen eller andra viktiga personer i sin närhet.

– Familjebehandlarna kan genom familjearbetet stötta barnen och ungdomarna att få en fungerande skolgång och fritid. Det kan även finnas inslag av social färdighetsträning. Det berättar Helén Solarfs, gruppledare på Dialogen.

Alla insatser är utifrån individuella behov som framkommer i utredningen som socialtjänsten gör.

– Vi jobbar enligt evidensbaserade metoder. En insats som kommer på uppdrag från socialtjänsten kan ges i hemmet eller hos oss på Hantverkaregatan. Man träffar samma familjebehandlare vid alla träffar hos oss, ibland är det två stycken men oftast träffar man en. Vanligtvis ingår hela familjen i familjebehandlingen, säger Solarfs.

Varför behövs ni?

– Det är viktigt för barn och ungdomar att det finns trygga vuxna i deras närhet, man kan känna sig osäker i denna situation som förälder, anhörig eller annan viktig vuxen person och då finns möjligheten att vända sig till Dialogen och får stöd, tips och hjälp.

– Vårt uppdrag är att alla barn och unga ska ha det bra, må bra och ha de bästa förutsättningar att växa upp i vår fina kommun.

Samverkan

De som Dialogen möter i sitt dagliga arbete är de som efterfrågar vårt stöd och det kan vara vem som helst. Det kan vara familjer i kris, barnsamtal och där det behövs ett förändringsarbete.

Dialogen samverkar också med bland annat skolor och förskolor, Viva kommunens öppenvårdsmissbruks enhet, enheten Våld i nära relationer med fler.

Vad vill du säga till alla unga i Falun som har funderingar?

– Tveka inte på att ta hjälp! Hjälp finns att få när man behöver det! Ingen ungdom i Falun ska behöva må dåligt. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och vi har erfarenhet att jobba med barn, unga och familjer som har det jobbigt.

Kontakt

Behöver du prata? Hör av dig till Dialogen via kontaktcenter på nummer
023-83 000.

Bistånd

När man kommer till Dialogen på bistånd så har man antingen ansökt själv om stöd, eller så har en orosanmälan inkommit och utifrån det har en utredning gjorts av en socialsekreterare, där man har kommit fram till insatsen familjebehandling eller någon annan insats enligt socialtjänstlagen, till exempel om barn har bevittnat eller själva blivit utsatta för våld, så kan de erbjudas trappan samtal.

Falu kommun ingår i ett nationellt forskningsprojekt - Jag och min familj - som vänder sig till familjer där det förkommer alkohol- och drogproblem hos en familjemedlem vilket påverkar och belastar de andra familjemedlemmarna. Målen med insatsen är att barn och vuxna ska förbättra sin psykiska hälsa, att klimatet i familjen ska förbättras, att den vuxnes motivation till förändring ska stärkas och att barn och vuxna ska ha upplevt sig delaktiga i programmet. All information ges så att barnen förstår och kan ta till sig av hur missbruket påverkar både familjen och den som har missbruk.

Ungdomstjänst är en påföljd som kan utdömas till unga lagöverträdare mellan 15-18 år men i särskilda fall upp till 21 år. Antalet timmar kan variera mellan 20-150 timmar beroende på hur allvarligt brottet är.

Om den unge döms till ungdomstjänst åligger det socialtjänsten att verkställa domen. Ungdomstjänsten består av två delar. Den ena är oavlönat arbete på en anvisad arbetsplats med en ansvarig handledare. Den andra är en samtalsserie på sammanlagt fem samtal.

Stöd och service

När man som förälder har frågor gällande föräldraskapet, kan man få tre samtal och oftast så räcker det. Frågeställningar är gränssättning till barnen, separerade föräldrar som är oense. Önskar man kontakt med oss för stöd och servicesamtal ringer man via kommunens kontaktcenter på nummer 023-83 000.

Stöd till Unga Brottsutsatta 12-20 år.

Att bli utsatt för ett brott kan vara en svår upplevelse. Olika personer reagerar på olika sätt. Vanliga känslor är rädsla, ilska och otrygghet. Den som blivit utsatt kan få svårt att sova, äta och koncentrera sig. Har man blivit utsatt för brott kan man behöva prata med någon annan än familjen och kompisarna om det som hänt.

Läs mer om stöd till barn och ungdom här.

Stödgrupper

För barn till förälder som har eller har haft alkohol-, drogproblem eller psykisk ohälsa finns stödgrupper. Grupperna är åldersindelade 7-9 år, 9-11 år och tonårsgrupper. I tonårsgrupperna kan det också handla om andra långvariga bekymmer.

Skilda Världar

Skilda världar vänder sig till barn i åldern 7-9 år med separerade föräldrar. I gruppen får barnen ett alldeles eget utrymme för att tillsammans med andra barn som också har skilda föräldrar dela tankar, känslor och upplevelser. Varje mötestillfälle har ett tema som vi berör genom att måla, göra övningar, leka, rita, läsa en berättelse eller se en film.

Läs mer om Skilda världar här.

Barn i Föräldrars Fokus

BIFF - Barn i Föräldrars Fokus - är en kort utbildning för separerade föräldrar som är intresserad av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.

Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och föräldrar får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer.

Sidan uppdaterad 2022-01-03