Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över Falun vinter

Svar till IVO från Falu kommun

I somras hittades en femårig pojke från Falun död i Hagfors, Värmland. Pojken var placerad vid ett HVB-hem. Nu har Falu kommun svarat IVO, inspektionen för vård och omsorg.

IVO konstaterade brister i handläggningen från Falu kommun gällande pojkens placering på HVB-hemmet.

– Det är en djupt tragisk händelse att ett barn har dött. Vi samarbetar med IVO för att komma tillrätta med de brister som IVO konstaterat och har nu skickat in vårt svar till IVO, säger socialnämndens ordförande Helena Lindström (M).

De brister som IVO konstaterat är:

  • Socialnämnden har inte försäkrat sig om att barnets behov av en trygg och säker vård kunde tillgodoses på det HVB-hem där barnet placerades.
  • Socialnämnden har inte säkerställt att den hade ett faktiskt samtycke från båda vårdnadshavarna till placeringen.

Ärendet är fortsatt pågående. IVO ska nu återkomma till Falu kommun om svaret.

– Sådana här ärenden är alltid känsliga och allvarliga. Vi vill inte att det här ska ske igen. Det vi löpande gör nu är att arbeta fram tydligare rutiner vid sådana här placeringar och ytterligare dokumentation. Vi ser allvarligt på det här och våra åtgärder är påbörjade men inte slutförda, säger Helena Lindström.

Sidan uppdaterad 2022-01-13