Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ett barn kramar en äldre dam

Så jobbar vi nu inom vård och omsorg

Våra vård- och omsorgsverksamheter kan komma att påverkas tillfälligt på olika vis då vi ser en kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i samhället och många i personalen tidvis är sjuka.

Falu kommun arbetar nu inom vård och omsorg enligt följande rutiner, riktlinjer och rekommendationer.

Besök

I Falu kommun är man varmt välkommen att besöka sina närstående på våra vård- och omsorgsboenden, LSS- och socialpsykiatriboenden, men vi vill att alla fortsätter med att anmäla besök i förväg.

Vid smittspridning och smittspårning på något av våra boenden kan boendet, eller en avdelning avråda tillfälligt för besök.

Vid besök på våra boenden är det viktigt att man inte har sjukdomssymtom, att man håller avstånd och följer rekommendationerna på det enskilda boendet. Boendet erbjuder möjlighet till att tvätta/sprita händerna och munskydd innan besök.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation bör personer som inte är fullvaccinerade hålla avstånd och undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Skyddsutrustning

Utifrån den kraftiga ökningen av positiva fall av covid-19 har Vårdhygien, Region Dalarna, tillfälligt utökat reglerna för skyddsutrustning. För närvarande ska skyddsutrustning, i form av munskydd och visir, användas av alla medarbetare i nära vård.

I fall där munskydd inte kan används får enbart visir användas. Det gäller då enstaka individer, inte generellt i en hel verksamhet.

Prioritering av arbetsuppgifter

Eftersom smittspridningen i Dalarnas län fortsätter att öka, så även i Falu kommun, kan vi komma att behöva prioritera vår personals arbetsuppgifter efter hur många som har möjlighet att arbeta den dagen. Det kan bland annat innebära att exempelvis städ eller sociala aktiviteter tillfälligt kan ställas in med kort varsel då personal istället behövs för att utföra arbetsuppgifter som exempelvis hygien och servering av mat.

Karantänsregler och hushållsnära kontakt

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras karantänsreglerna den 20 januari. Det kan innebära att personal kan komma snabbare tillbaka till arbete efter karantän, förutsatt att personen är symtomfri. Falu kommun och Smittskydd, Region Dalarna, ser just nu över förändringarna.

Falu kommun fortsätter att bevaka och samverka förvaltningsövergripande för att ha en samlad bild över läget samt anpassa och säkerställa att verksamhet fortsätter i så stor utsträckning som vanligt.

Sidan uppdaterad 2022-01-21