Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Porträtt Maria Jonsson förvaltningchef

Maria Jonsson, förvaltningschef för arbetslivs och socialförvaltningen i Falu kommun

Samma hjälp och stöd som tidigare inom våld i nära relationer

Beslutet i senaste kommunfullmäktige innebär inte att kommuninvånare kommer att få betala för själva insatsen, utan det är kostnaderna som man normalt har så som mat och uppehälle som beslutet gäller. Och, kan man inte betala så får man kostnaden från kommunen som bistånd.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste möte att anta föreslagna avgifter inom sektionen Vuxenstöd Ifo, arbetslivs- och socialförvaltningen. Beslutet avseende avgifter innebär att avgift för uppehälle ska kunna tas ut för tillfälliga boenden som vuxna personer vistas på utifrån beslut jämlikt Socialtjänstlagen.

Beslutet i senaste kommunfullmäktige innebär att kommuninvånare som berörs kommer att få betala för en mindre del av kostnaden som avser mat och boende, inte för själva stödinsatsen. Kan man inte betala så finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden och man behöver då alltså inte betala den.

Samma arbetssätt

Förutom sektionens stödboenden för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik, där avgift sedan tidigare kan tas ut, gäller beslutet nu externa stödboenden, HVB och liknande tillfälliga boenden för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik. Beslutet gäller även sektionens kvinnofridsboende, externa skyddade boenden samt familjerådgivningen.

– Vi kommer att fortsätta att erbjuda stöd, skydd och insatser till kommuninvånare på precis samma sätt som vi gjort tidigare när personer behöver vårt stöd. Vårt arbetssätt är inte förändrat och avgiften påverkar inte de beslut om insatser som man har behov av. Vi finns där för de som behöver oss, säger Åsa Johansson, sektionschef på arbetslivs och socialförvaltningen.

Kostnad kan fås som bistånd

Det beslutet innebär är att personen betalar en del för kostnaden avseende mat och boende, kostnader som personen har oavsett var hen bor för tillfället. Beslutet innebär inte att kommuninvånare ska betala för själva insatsen/behandlingen eller stödet förutom familjerådgivningen.

Den som inte har ekonomiska förutsättningar för att själv betala denna avgift kan genom en individuell prövning få detta som ett bistånd.

– Saknar personen inkomster eller har låga inkomster eller av någon anledning inte kan ha inkomster offentligt, så finns möjlighet att få ekonomiskt bistånd till mat och boende. Inom övriga socialtjänstområden betalar enskilda för mat och boende det gäller till exempel hvb-placeringar och missbruksvård, säger Maria Jonsson, förvaltningschef för arbetslivs- och socialförvaltningen.


Avgifterna ska enligt beslutet gälla från 1 maj 2022.

Sidan uppdaterad 2022-04-12