Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Äldre dam som tittar ut genom ett öppet fönster

Extra ersättning för vikarier och flytt av semester

Det är stor brist på sommarvikarier inom omvårdnadsförvaltningen. Ett hundratal vikarier saknas. Bristen gör att en extra ersättning införs till medarbetare inom förvaltningen som flyttar semesterveckor. För sommarvikarier införs en bonus som ökar ju fler sammanhängande veckor man arbetar.

Flest vikarier behövs inom hemtjänsten, men även vård- och omsorgsboenden i kommunens ytterområden och inom socialpsykiatrin saknas vikarier inför sommaren.

– Vikten av återhämtning är stor efter pandemin. För att stärka upp möjligheterna att våra medarbetare ska få en sammanhängande semester under sommarperioden går vi nu ut med det här erbjudandet, säger Lena Fröyen förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.

Drop-in rekrytering

Falu kommuns bemanningscenter jobbar för fullt med att försöka få in fler sommarvikarier. Två drop-in rekryteringar är planerade i Bjursås och Svärdsjö.

– Vi ser även utmaningar på lång sikt. Det blir svårare och svårare med kompetensförsörjningen. Vi behöver anställa fler inom omvårdnadsförvaltningen, speciellt nu inför sommarperioden men även på längre sikt, säger Lena Fröyen.

Bonuserbjudande

Erbjudandet gäller både nuvarande medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen och vikarier.

Medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen kan ansöka om att flytta två veckor, då kan bonus utgå med 9000 kronor per vecka. Dialog kommer sedan att föras med närmaste chef utifrån verksamhetens behov och chefen ska godkänna förändringen.

För vikarier utgår en bonus som ökar efter hur många sammanhängande sommarveckor man arbetar, max är 9000 kronor.

4 veckor: 1500 kronor

5 veckor: 3000 kronor

6 veckor: 4500 kronor

7 veckor: 6000 kronor

8 veckor: 9000 kronor

För att ersättning ska utgå krävs bland annat att man som vikarie jobbar minst fyra sammanhängande veckor och har en närvaro om minst 80 procent.

Flera andra kommuner har liknande erbjudanden.

Sidan uppdaterad 2022-05-11