Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

rivna morötter i skål med händer som lägger ner morötterna

Möjlighet för matlagning på fler äldreboenden ses över

På sitt senaste möte fattade en enig omvårdnadsnämnd beslut om planering för att laga maten på plats på fler av kommunens vård- och omsorgsboenden. Om det är möjligt att starta matlagning på plats undersöks nu för enheterna Slottet, Risholnsgården och Lyssfallet.

Omvårdnadsförvaltningen kommer nu tillsammans med kostenheten på Sektor service att se över planeringen för införande av kockar på boenden med tillagningskök, Slottet i Bojsenburg och Risholnsgården i Danholn, och beredskapsköket på Lyssfallet i Enviken.

Idag sker all tillagning vid Haradsboköket och maten körs sedan ut till respektive boende.

Beslut i ärendet tas på nämndmötet i oktober.

Sidan uppdaterad 2022-09-07