Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Händer

Beslutat av omvårdnadsnämnden i april

Förnyat och breddat uppdrag för framtida vård- och omsorgsboende i Bjursås. Återkallat uppdrag kring att inrätta tre nya tillagningskök och information om utarbetad handlingsplan efter IVO rapport.

Vid omvårdnadsnämnden möte den 27:e april beslutades om ett förnyat och breddat uppdrag när det gäller framtida vård- och omsorgsboende i Bjursås. Omvårdnadsförvaltningen kommer att ge serviceförvaltningen ett uppdrag att ta fram förslag på platser där ett vård- och omsorgsboende så snart som möjligt kan byggas.

Under mötet beslutades att återkalla ett tidigare beslut från oktober 2022 om ett uppdrag att inrätta tillagningskök vid Slottet, Risholnsgården och Lyssfallet, Omvårdnadsförvaltningen ser det inte som möjligt att driva frågan vidare då det saknas ekonomiska förutsättningar för att verkställa beslutet i sin helhet.

Under mötet beslutades också om ansvar och arbetsuppgifter för verksamhetschef Hälso- och sjukvård. Detta efter en tidigare omorganisationen under 2022 som innebar att dela upp sektionschef HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) i två tjänster; sektionschef HSL och verksamhetschef HSL.

– Med det här beslutet har vi en ännu tydligare ansvarsfördelning mellan de olika befattningarna, säger Susanne Norberg (S), omvårdnadsnämndens ordförande.

Handlingsplan efter IVO rapport

Vid nämndsmötet informerades om den utarbetade handlingsplanen som tagits fram för arbetet efter IVO:s (inspektionen för vård och omsorg) tidigare rapport om hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsboende.

– Den handlingsplan som har utarbetats kommer att vara ett viktigt stöd i det förbättringsarbete som nu görs inom ett antal områden. I handlingsplanen lyfts flera områden som stärker patientsäkerheten, säger Susanne Norberg (S) omvårdnadsnämndens ordförande.

Sidan uppdaterad 2023-05-02