Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

sjuksköterska som tar blodtryck på person

Konfliktvarsel omfattar sjuksköterskor i Falu kommun

Fackförbundet Vårdförbundet har varslat om övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad riktad mot 29 kommuner, däribland Falu kommun.

Varslet från Vårdförbundet kom på måndagen den 6 maj, och omfattar anställda inom kommunal hälso- och sjukvård. Varslet trädde i kraft den 20 maj klockan 16.00 eftersom parterna inte kommit överens.

För Falu kommun omfattar varslet sjuksköterskor inom omvårdnadsförvaltningen och skolsjuksköterskor inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Falu kommun har sett över verksamheterna som kan komma att påverkas framför allt på kvällar, helger och nattetid.

– Vi har tillsammans med skyddsombud gjort en riskbedömning på våra arbetsplatser. Vi har aktiverat våra kontinuitetsplaner (handlingsplaner) och följer upprättad prioriteringsordning. Vi vet inte ännu hur det här kan komma att påverka medarbetare, brukare, boende och patienter, men vi följer utvecklingen noga, säger Maria Jonsson förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Motparterna, Sobona och SKR (Sveriges kommuner och regioner) vill snarast återuppta förhandlingarna med Vårdförbundet.

Sidan uppdaterad 2024-05-20